Debatten, opinies, pers...
Kerntechnologie in het nieuws
Debatten, opinies, pers...
Kerntechnologie in het nieuws

Alle actualiteit over kerntechnologie

Kernenergie en -technologie zijn actuele onderwerpen. Het Nucleair Forum deelt die berichtgeving, neemt deel aan debatten en neemt ook een standpunt in. Hier publiceren we geregeld opinies en nieuwsberichten.

Nieuws

Iedereen kan vanaf deze week zijn mening geven over de energietoekomst van België. Ontdek meer

Twitter

@nucleairforum

Nieuws

WeLink van Westinghouse gaat op zoek naar vernieuwende projecten voor de nucleaire sector. Inschrijven kan tot midden november. Alle details en info in het artikel. Ontdek meer

Nieuws

De kernenergiesector is een van de veiligste en meest gecontroleerde sectoren ter wereld.​ Het gaat daarbij om dagelijkse en periodieke, interne en externe, nationale en internationale controles: niets wordt aan het toeval overgelaten. Ontdek meer

Nieuws

25 jaar geleden reisde de eerste Belg naar de ruimte. In de voetstappen van Dirk Frimout en Frank De Winne dromen Belgische onderzoekers van de toekomst … next destination Mars? Ontdek meer

Nieuws

In september 2017 was 73% van de in België geproduceerde elektriciteit afkomstig van koolstofarme bronnen (kernenergie, wind- en zonne-energie, water en biomassa). Ontdek meer

Nieuws

In recente mediaberichtgeving wordt verwezen naar zogenaamd nieuwe bevindingen in twee rapporten van professor René Boonen en Jan Peirs en van professor Walter Bogaerts van de KU Leuven, over het onderzoek naar de kuipen van Doel 3 en Tihange 2. Het FANC reageert. Ontdek meer

Nieuws

Meer dan 75% van de CO2-arme elektriciteit is afkomstig van kernenergie. Ontdek meer

Over het Nucleair Forum

Het Belgisch Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie: voor de pers, de politiek en het grote publiek. Het wil mensen informeren aan de hand van een reeks uiteenlopende acties. Ontdek meer