Weinig CO₂-uitstoot dankzij kernenergie in de energiemix.

Ontdek meer
Kernenergie
Wind
Zon
Fossiel + andere
Elektriciteitsproductie
CO₂-uitstoot

Actueel

Nieuws

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moeten we alle oplossingen inzetten die we op dit moment voorhanden hebben. Net zoals bij hernieuwbare energie, komt er bij kernenergie nauwelijks CO2 vrij. Ontdek meer

Twitter

@nucleairforum

Nieuws

De onderzoekster Sarah Baatout vervoegde het poolstation Prinses Elisabeth. Ontdek meer over haar onderzoek! Ontdek meer

Nieuws

In december 2017 werd 55% van de elektriciteit geproduceerd door kernenergie. De hernieuwbare energiebronnen wind en zon produceerden respectievelijk 6% en 4% van de elektriciteit. Net zoals zon en wind, is kernenergie een koolstofarme energiebron. Ontdek meer

Aritkels en dossiers per thema

Dossier

De nucleaire sector is een van de veiligste en meest gecontroleerde sectoren ter wereld. Alle Belgische nucleaire installaties (kerncentrales, onderzoekscentra, ziekenhuizen, industriële bedrijven,...) worden geregeld gecontroleerd. Een overzicht van deze controles. Ontdek meer

Artikel

Kernenergie zorgt voor heel wat werkgelegenheid in ons land. De elektriciteitsproductie met kernenergie is goed voor meer dan 10.000 jobs. Daarnaast zorgen de verschillende nucleaire toepassingen nog eens voor 10.000 banen. In totaal zijn er dus in België 20.000 banen gelinkt aan kerntechnologie. Ontdek meer

Dossier

Afval dat radioactief is, wordt kernafval genoemd. Weinig mensen weten precies wat kernafval is en wat er mee gebeurt. Tijd voor een beknopt overzicht. Ontdek meer

Dossier

De ontmanteling vindt plaats nadat een nucleaire installatie definitief werd stilgelegd. Het is de bedoeling om alle radioactieve stoffen uit de installatie te verwijderen en de site in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Ontdek meer