Weinig CO₂-uitstoot dankzij kernenergie in de energiemix.

Ontdek meer
Kernenergie
Wind
Zon
Fossiel + andere
Elektriciteitsproductie
CO₂-uitstoot

Actueel

Nieuws

Ruimtevaartorganisatie NASA ontwerpt sonde naar Mars die wordt aangedreven op kernenergie, in de strijd om de eerste bemande ruimtemissie naar de rode planeet. Ontdek meer

Twitter

@nucleairforum

Nieuws

Dit jaar zal een veertigtal jonge ingenieurs uit de zogenaamde “Track 13” van het Nuclear Trainees Program worden gerekruteerd door de ENGIE-groep. Junior engineers krijgen de gelegenheid hun algemene kennis van kernenergie bij te spijkeren en een programma op maat te volgen. Ontdek meer

Nieuws

In januari 2018 produceerde kernenergie 63,5% van onze elektriciteit. Wind en zon produceerden samen in totaal 10% van de elektriciteit. Kernenergie, wind en zon zijn koolstofarme energiebronnen. Ontdek meer

Aritkels en dossiers per thema

Dossier

De nucleaire sector is een van de veiligste en meest gecontroleerde sectoren ter wereld. Alle Belgische nucleaire installaties (kerncentrales, onderzoekscentra, ziekenhuizen, industriële bedrijven,...) worden geregeld gecontroleerd. Een overzicht van deze controles. Ontdek meer

Artikel

Kernenergie zorgt voor heel wat werkgelegenheid in ons land. De elektriciteitsproductie met kernenergie is goed voor meer dan 10.000 jobs. Daarnaast zorgen de verschillende nucleaire toepassingen nog eens voor 10.000 banen. In totaal zijn er dus in België 20.000 banen gelinkt aan kerntechnologie. Ontdek meer

Dossier

Lees meer over de volumes, het veilige beheer en de opslag van kernafval. Ontdek meer

Dossier

De ontmanteling vindt plaats nadat een nucleaire installatie definitief werd stilgelegd. Het is de bedoeling om alle radioactieve stoffen uit de installatie te verwijderen en de site in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Ontdek meer