Naast kernenergie werd in april een belangrijke hoeveelheid van onze elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energie (35,5%). Samen zorgen kernenergie en hernieuwbaar ervoor dat 78,5% van de Belgische elektriciteit koolstofarm is. Dit toont hoe belangrijk de complementariteit is tussen beide koolstofarme energiebronnen.

Koude, natte en sombere maand

In april 2023 bleef het koud. De maand telt geen enkele lentedag (dag met een maximale temperatuur boven de 20°C). April was ook een natte maand: in totaal viel er 66,3 mm regen in Ukkel, terwijl het gemiddelde voor april normaal 47,7 mm bedraagt.

Ook de zon was in april minder dan normaal van de partij, met amper 149 uur zon (normaal maandgemiddelde voor april bedraagt 171 uur zonneschijn).

De Belgische elektriciteitsmix van april 2023

Ondanks de sombere maand, werd er best veel elektriciteit opgewekt via zonnepanelen (14%). Dat is grotendeels te danken aan de enorme toename in geïnstalleerde capaciteit (+1500MW t.o.v. een jaar eerder).

Kernenergie is nog steeds de belangrijkste bron van elektriciteit in België (goed voor 43%), ook al ligt het aandeel koolstofarme atoomstroom al wat lager, door de sluiting van de twee kernreactoren Doel 3 (sinds september 2022) en Tihange 2 (sinds februari 2023).

Samen zorgden kernenergie (43%) en hernieuwbare energie (35,5%) ervoor dat 78,5% van de Belgische elektriciteit koolstofarm was in april. Een mooi voorbeeld van de complementariteit tussen beide koolstofarme energiebronnen!

Fossiele energie (vooral gas) vertegenwoordigde de afgelopen maand 21,5% van de Belgische elektriciteit, maar wel 89% van de CO2-uitstoot voor de Belgische elektriciteitsproductie.

De Belgische elektriciteitsmix van april 2023 zag er als volgt uit:

  • kernenergie: 43%
  • windenergie: 17,5%
  • zonne-energie: 14%
  • andere hernieuwbaar: 4%
  • fossiel en andere: 21,5%

Onzekerheid over de toekomst van de Belgische kerncentrales

De Belgische overheid bereikte enkele maanden geleden een princiepsovereenkomst over het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3. Tot op heden is er echter geen enkele duidelijkheid en zekerheid over dit commitment. De onderhandelingen blijven aanslepen en elke vooropgestelde deadline wordt gemist. Dit maakt de toekomst van kernenergie in België onzeker.

Ook het niet-schrappen van de wet uit 2003 (meer bepaald artikel 3, dat de toekomstige productie van elektriciteit uit kernenergie verbiedt) maakt de toekomst van kernenergie in ons land onzeker. De nucleaire sector heeft nood aan een duidelijk wetgevend kader en een langetermijnvisie. Enkel op die manier zijn toekomstige investeringen mogelijk. In het bijzonder voor de nieuwe generatie van kleine kernreactoren (SMR’s of Small Modular Reactors), waarvan de commerciële ontwikkeling verwacht wordt begin jaren ‘30. SMR’s zullen naast elektriciteit ook warmte en waterstof kunnen produceren.

Over deze cijfers

Voor deze berekeningen baseren we ons op de meest recente beschikbare gegevens van ELIA.

Elke maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: fossiele energie (vooral gas), kernenergie, windenergie, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen (o.a. waterkracht en kleine productie-eenheden wind/zon <25 MW).

  • Deel deze pagina

Vond je dit interessant?

Schrijf je dan in op onze maandelijkse niewsbrief. Zo blijf je op de hoogte van de actualiteit uit de nucleaire sector en ontvang je steeds onafhankelijke, feitelijke en geverifieerde informatie.