06/11/2023
Energie

Opiniepeiling: Belgen overtuigd voorstander van bestaande én nieuwe kernenergie

6 november 2023

Nooit eerder stond de Belgische bevolking zo positief tegenover het maximale behoud van de huidige kernreactoren en zelfs tegenover de uitbreiding van kernenergie met nieuwe nucleaire capaciteit, zoals SMR’s. Dat blijkt uit een recente opiniepeiling van AQ Rate, in opdracht van het Belgisch Nucleair Forum.

Belangrijkste conclusies

  • 85% wil kernenergie behouden in elektriciteitsmix van de toekomst
  • 86% % ziet liefst alle bestaande kernreactoren verlengd, zolang dat veilig kan
  • 80 wil kernreactoren langer dan 10 jaar verlengen
  • 75% is te vinden voor een heropening van de twee recent gesloten kernreactoren (Doel 3 & Tihange 2)
  • 87% wil dat ons land investeert in de ontwikkeling en bouw van SMR’s (Small Modular Reactors)
  • Slechts 13% van de Belgische bevolking wil de wet op de kernuitstap behouden

8 op 10 Belgen willen zoveel mogelijk reactoren verlengen, en dit langer dan 10 jaar

De Belg ziet duidelijk een toekomst voor kernenergie: 85% van de Belgen vindt dat kernenergie een plaats heeft in de elektriciteitsmix van de toekomst (na 2025). Dat cijfer ligt gevoelig hoger dan bij vorige bevragingen in 2017 (30%), 2019 (46%) en 2021 (43%).

De Belg geeft blijk van een nuchtere houding tegenover het behoud van deze betrouwbare en koolstofarme energiebron, rekening houdend met de huidige energie- en klimaatcrisis. Voor de Belg is een levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar dan ook niet voldoende. 86% van de Belgen ziet liefst alle reactoren verlengd, op voorwaarde dat het FANC oordeelt dat dit veilig kan en mits uitvoering van de nodige technische upgrades. Ook over de periode van verlenging heeft de Belg een duidelijke mening: 80% van de Belgen wil de reactoren langer dan 10 jaar verlengen, zolang dat veilig kan. Voor 3 op de 4 Belgen (75%) is zelfs een heropening van de recent gesloten kernreactoren (Tihange 2 en Doel 3) geen taboe.

Belgen staan open voor nieuwe kernenergie, in het bijzonder voor kleine modulaire SMR’s

Ook het draagvlak voor nieuwe kernenergie is enorm toegenomen bij de Belgische bevolking. Op de vraag of ons land nieuwe kerncentrales moet bouwen, naar het voorbeeld van onze buurlanden (o.a. Frankrijk, VK en Nederland), antwoorden 7 op 10 Belgen positief. In 2019 en 2021 lag dat percentage een stuk lager (resp. 63% en 48%).

Wanneer er specifiek gevraagd wordt naar de mening rond kleine, modulaire kernreactoren (zogenaamde Small Modular Reactors of SMR’s), is het antwoord nog positiever: maar liefst 87% van de Belgen wil dat ons land investeert in de ontwikkeling en de bouw van SMR’sSMR’s zijn kleinere, modulaire (serieproductie in een fabriek) en vereenvoudigde kernreactoren, die flexibeler en nog veiliger (dankzij passieve nucleaire veiligheidssystemen) zijn dan de grote huidige kerncentrales. Ze kunnen elektriciteit produceren en zo hernieuwbare energie ondersteunen, maar ook als betrouwbare bron van elektriciteit, warmte en waterstof voor de industrie worden ingezet.

Slechts 13% van de Belgische bevolking wil de wet op de kernuitstap behouden

Op dit moment is de bouw van nieuwe kernreactoren in ons land verboden door de Wet op de Kernuitstap, die dateert uit 2003. In hoeverre staat de Belgische bevolking nog achter deze wet van 20 jaar geleden? Uit de bevraging blijkt dat slechts een kleine minderheid (13%) de wet wil behouden zoals ze is, waardoor de facto geen enkele vorm van nieuwe kernenergie mogelijk is in de toekomst (na 2025). 49% wil deze wet aanpassen, zodat de bouw van kleine modulaire reactoren (SMR’s) mogelijk wordt, maar grote reactoren verboden blijven. 38% wil deze wet zelfs helemaal afschaffen, waardoor elke vorm van nieuwe kernenergie (kleine SMR’s en nieuwe grote kernreactoren) opnieuw mogelijk zou zijn.

Impact op stemgedrag

Het energiedossier belooft een belangrijk thema te worden in aanloop naar de volgende federale verkiezingen (juni 2024). Voor een groot deel van de bevolking zal de aanpak van het energiedossier (78%) en meer specifiek het partijstandpunt rond kernenergie (76%) een invloed hebben op hun keuze in het stemhokje – voor 15% daarvan zal dit onderwerp zelfs de doorslaggevende factor zijn voor hun keuze.

Bij de respondenten in de bevraging werd ook gepeild naar hun stemgedrag bij de vorige federale verkiezingen (2019) en naar hun kiesintenties als er “nu” nieuwe verkiezingen zouden plaatsvinden. Op die manier is het mogelijk om de perceptie rond kernenergie van kiezers per politieke partij te analyseren. Hieruit blijkt duidelijk dat de Ecolo- en Groen-kiezers geïsoleerd staan in hun negatieve houding tegenover kernenergie. Kiezers van alle andere partijen zijn voor het overgrote deel voorstander van het maximale behoud van de huidige kerncentrales én van nieuwe kernenergie in ons land.

Methodologie

Voor deze peiling werd een representatieve groep van de Belgische bevolking bevraagd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Polaris/AQ Rate. In totaal werden 1000 personen online bevraagd tussen 15 en 21 september 2023. De groep respondenten is representatief voor de Belgische bevolking (steekproef houdt rekening met geslacht, leeftijd, woonplaats, taalrol, onderwijsniveau en werkstatus).

Het Nucleair Forum bevraagt de Belgische bevolking regelmatig rond kerntechnologie en kernenergie. De laatste opiniepeiling dateerde van eind 2022.

Meer informatie

De volledige presentatie met alle resultaten is te vinden via de link bovenaan deze pagina. Je kan er ook de infographic met de belangrijkste conclusies downloaden.

  • Deel deze pagina

Lees meer over kernenergie

Peilingen
Energie

Opiniepeiling 2021: Belg genuanceerd maar positief tegenover kernenergie en nucleaire technologie

De Belg heeft een kritische, genuanceerde maar overwegend positieve houding tegenover nucleaire technologie in het algemeen, en kernenergie in het bijzonder. Dat blijkt uit de 18-maandelijkse barometer die het onafhankelijk onderzoeksbureau Kantar TNS organiseerde, in opdracht van het Nucleair Forum.

Studies

Werkgelegenheid gecreëerd door de nucleaire sector in België (PwC 2012)

Kerntechnologie creëert heel wat banen. De nucleaire sector in België is goed voor meer dan 20.000 jobs (directe, indirecte en afgeleide).