SMR in België: kleine kernreactoren, grote opportuniteiten

Ontdek waarom SMR's (Small Modular Reactors) hun plaats verdienen in een slim energiebeleid.

Energie is essentieel

In onze moderne maatschappij kunnen we niet zonder energie. Maar vervuilende fossiele brandstoffen maken de aarde stilaan kapot. We moeten dus zo snel mogelijk overschakelen naar duurzame, koolstofvrije alternatieven.

Elektriciteit vs. Energie

Elektriciteit is vandaag maar een klein stukje van de Belgische energiebehoefte. Tegen 2050 zal die totale energiebehoefte dan wel dalen (want we worden efficiënter, renoveren onze huizen en kiezen vaker voor elektrisch op vlak van transport en verwarming), maar het aandeel elektriciteit zal wel minstens verdubbelen. Zelfs in het meest optimistische scenario voor hernieuwbare energie en waterstof, komen we in 2050 energie te kort.

Hernieuwbare energie

Er is natuurlijk de productie via hernieuwbare energie. Maar wind en zon zijn afhankelijk van het weer. Bovendien hebben we nog niet uitgedokterd hoe we die energie op grote schaal kunnen opslaan. De intermittentie van hernieuwbare energiebronnen blijft dus een heikel punt.

Import

Kunnen we het tekort aan energie dan niet importeren? Simpel: we weten niet of onze buurlanden genoeg energie zullen hebben om aan ons te verkopen. En die bevoorradingszekerheid is echt wel belangrijk, zeker voor de industrie in ons land.

Behoud de huidige kerncentrales en investeer in de kernenergie van morgen

Er is gelukkig nog een andere optie. Kernenergie is CO₂-vrij, betrouwbaar en altijd beschikbaar. Zolang dat veilig kan, moeten we dan ook onze kerncentrales openhouden. Daarnaast moeten we ook inzetten op nieuwe kernenergie. Een voorbeeld daarvan: de Small Modular Reactors of SMR's.

Small Modular Reactors

SMR’s zijn kleinere, modulaire en vereenvoudigde reactoren. Ze kunnen in serie geproduceerd worden en zijn nog flexibeler en veiliger dan de huidige grote kerncentrales.

De eerste generatie SMR’s zal op dezelfde manier werken als de bestaande grote kernreactoren. Ze zullen waterstof en e-fuel produceren, maar kunnen ook elektriciteit opwekken en zo hernieuwbare energie ondersteunen wanneer nodig. Investeren in SMR’s is nodig om de transitie naar net-zero te versnellen, maar ook om onze wereldwijd erkende reputatie als nucleaire kennishub te behouden. De volgende generatie SMR's zullen vooral dienen in industriële sectoren die nu nog afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Tegen 2050 verwachten we dat SMR’s de gebruikte splijtstof van de huidige kerncentrales kunnen recycleren en gebruiken als brandstof.

Slim energiebeleid

Als we fossiele energie willen uitbannen en tegelijk de wereld draaiende willen houden, moeten we gaan voor een slim energiebeleid. Dat betekent: een combinatie van hernieuwbare energie, import, energie-efficiëntie én kernenergie. Een betrouwbare en koolstofvrije energiemix is noodzakelijk voor de duurzame toekomst van ons land.

Meer info over SMR's