15/06/2021
Energie

Opiniepeiling: Belg genuanceerd maar positief tegenover kernenergie en nucleaire technologie

15 juni 2021

De Belg heeft een kritische, genuanceerde maar overwegend positieve houding tegenover nucleaire technologie in het algemeen, en kernenergie in het bijzonder. Dat blijkt uit de 18-maandelijkse barometer die het onafhankelijk onderzoeksbureau Kantar TNS organiseerde, in opdracht van het Nucleair Forum. De belangrijkste conclusies op een rijtje:

 • 73% van de Belgen is voorstander van een elektriciteitsmix gebaseerd op een combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie
 • 13% van de Belgische bevolking vindt het een goed idee om kerncentrales te sluiten en te vervangen door gascentrales.
 • 43% van de Belgen wil ook na 2025 kernenergie behouden, tegenover 39% die zou willen dat de kerncentrales ten laatste in 2025 zouden sluiten.
  • 1 op 10 Belgen wil op termijn méér kernenergie dan vandaag de dag bestaat
  • 1 op 2 Belgen vindt dat er in ons land nieuwe types kerncentrales mogen worden gebouwd
 • De onwetendheid over kernenergie en de Belgische energiepolitiek blijft groot.
  • 1 op 3 Belgen weet dat de kerncentrales in ons land voornamelijk zullen worden vervangen door gascentrales, met een veel hogere CO2-uitstoot
  • 4 op 10 Belgen weet niet dat de pluim die uit een kerncentrale komt, waterdamp is (bij jongeren is de onwetendheid daarover nog groter, met 6 op 10 jongeren die niet weten dat de pluim uit een kerncentrale waterdamp is)

Methodologie

Het Nucleair Forum heeft, als federatie en spreekbuis voor de nucleaire sector in België, onder andere als missie om de Belgische bevolking op regelmatige tijdstippen te bevragen over kernenergie.

Het Forum staat met zijn opiniepeiling over kernenergie niet alleen. Uit een rondvraag in januari 2021 bij ruim 3000 Belgen, uitgevoerd door IPSOS in opdracht van RTL, bleek nog dat 2 keer zo veel Belgen liever kernenergie in ons land zouden behouden na 2025, dan dat er mensen zijn die de centrales liever dicht willen. Ook de recente peiling in opdracht van VRT en De Standaard, die deel uitmaakt van het grotere onderzoek “De Stemming”, bevatte een stelling rond kernenergie (slide 29), waaruit bleek dat 66% van de Vlamingen de kerncentrales ook na 2025 willen openhouden.

Het is al de tiende keer dat het Nucleair Forum deze opiniepeiling organiseert. Een representatieve steekproef van 1000 respondenten uit de Belgische bevolking (16 jaar of ouder) werden begin dit jaar ondervraagd. Voor het eerst gebeurde de publieksbevraging (die tot vorig jaar telefonisch gebeurde) volledig online.

Algemeen geldt dat de Belgische bevolking een kritisch maar genuanceerd, en overwegend positief beeld heeft tegenover nucleaire technologie en kernenergie. Dat blijkt ook uit de resultaten.

43% van de Belgen wil ook na 2025 kernenergie behouden, 39% wil de kerncentrales sluiten

“Vindt u dat productie van kernenergie in België moet behouden blijven?”

 • 43% antwoordt positief
 • 39% antwoordt negatief (16% wil een onmiddellijke sluiting, 23% pas tegen 2025)
 • 18% heeft geen mening

Met andere woorden: van de mensen die dus wel een uitgesproken mening hebben (81%), zijn er méér voorstanders van kernenergie na 2025. Dit resultaat is in de lijn met de opvallend positieve resultaten uit de RTL/IPSOS barometer uit januari 2021 en de peiling van VRT/De Standaard, met eenzelfde conclusies: er zijn méér voorstanders van kernenergie in België na 2025 dan tegenstanders.

Andere conclusies van de peiling:

 • In het noorden van het land is het standpunt nog meer uitgesproken: in Vlaanderen wil zelfs 51% van de bevolking ook na 2025 kernenergie behouden.
 • Iets minder dan de helft (46%) wil het aandeel elektriciteit uit kerncentrales verminderen, maar 33% is gewonnen voor een status quo en 12% zelfs voor een verhoging van dit aandeel.
 • Eén van de redenen om kernenergie wat langer te behouden, is dat 6 op 10 Belgen een sluiting van de kerncentrales in 2025 niet haalbaar achten zonder de energiebevoorrading in gevaar te brengen.
 • Voor de helft van de Belgen mogen er zelfs nieuwe en modernere types kerncentrales in België gebouwd worden.

1 op 7 Belgen vindt het een goed idee om kerncentrales te sluiten en te vervangen door gascentrales

Amper 35% van de Belgen lijkt te beseffen dat de kerncentrales voornamelijk zullen vervangen worden door gascentrales:

 • 13% van de ondervraagde Belgen kan zich vinden in die aanpak
 • 54% is het daar helemaal niet mee eens
 • 33% weet niet of dit een goed idee is, of staat neutraal tegenover die beslissing

Als de Belg geen gascentrales wil ter vervanging van kernenergie, wat zijn dat wel meer geschikte opties?

 • 71% vindt het een goed idee om verschillende energiebronnen met elkaar te combineren (en zo niet té afhankelijk en kwetsbaar te zijn)
 • 73% is voorstander van een elektriciteitsmix gebaseerd op een combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie

De onwetendheid over kernenergie en de Belgische energiepolitiek blijft groot

Kernenergie, en meer algemeen de energiemarkt, blijft een domein van experts. Uit de opiniepeiling blijkt dat de Belg zijn kennis ondermaats is wat betreft de Belgische energiepolitiek:

 • 1 op 3 Belgen weet dat de kerncentrales in ons land voornamelijk zullen worden vervangen door gascentrales, met een veel hogere CO2-uitstoot.
 • 6 op de 10 Belgen weten dat er enkel waterdamp uit de koeltoren van een kerncentrale komt. Zij die meer gekant zijn tegen kernenergie, zijn daarvan significant minder op de hoogte.

Onbekend maakt onbemind. Er is een duidelijke correlatie tussen kennis over de technologie enerzijds, en de affiniteit ermee. Wie hoger opgeleid is, heeft een betere kennis over de potentiële negatieve gevolgen van een kernuitstap en heeft ook een meer positieve attitude tegenover kernenergie.

Er zijn belangrijke verschillen vast te stellen tussen jong en oud, mannen en vrouwen, Nederlandstaligen en Franstaligen, hoogopgeleiden en laagopgeleiden. De kennis van/attitude tegenover kernenergie is groter/positiever bij:

 • mannen
 • Nederlandstaligen/Vlamingen
 • ouderen (55+)
 • hoger opgeleiden

Voordelen kernenergie

3 op 4 Belgen ziet in kernenergie méér of evenveel voordelen dan/als nadelen. 33% van de ondervraagden vindt dat kernenergie méér voordelen dan nadelen heeft, voor 43% zijn er evenveel voor- als nadelen.

De meest geciteerde voordelen van kernenergie zijn de volgende:

 • de beschikbaarheid en onuitputbaarheid (21%)
 • de prijs / kernenergie is goedkoop (16%)
 • kernenergie is milieuvriendelijk / weinig vervuilend (15%)

Mensen lijken zich anno 2021 ook bewust van de mogelijke nadelen van de kernuitstap:

 • 1 op 2 Belgen (53%) vreest dat het risico op stroompannes zal toenemen na de kernuitstap in 2025
 • Bijna 7 op 10 Belgen (68%) vreest dat de prijs van elektriciteit zal stijgen na een kernuitstap in 2025
 • Bijna 3 op 10 Belgen vreest ook voor een toename van de CO2-uitstoot na een kernuitstap.

Jongeren lijken zich echter niet bewust te zijn van dat laatste punt. 42% van de 16-34-jarigen denkt zelfs dat de CO2-uitstoot zal dalen na de kernuitstap.

Is alles positief? Zeker niet!

De klassieke nadelen die in verband worden gebracht met kernenergie blijken ook opnieuw uit deze peiling:

 • veel risico’s / gevaarlijk (31%)
 • afval (20%)
 • vervuiling / niet milieuvriendelijk (19%)

Conclusie

De Belg heeft een genuanceerd, kritisch maar overwegend positief beeld over kernenergie en de voor- en nadelen van kernenergie.

Desondanks blijft de onwetendheid groot, en hebben veel Belgen een gebrekkige kennis over nucleaire technologie, de situatie van kernenergie in ons land en de Belgische energiepolitiek. Onbekend maakt onbemind (wie een betere feitelijke kennis heeft over kernenergie, staat positiever tegenover de technologie).

Meer info en alle details en cijfers van deze opiniepeiling vindt u via de link bovenaan deze webpagina.

 • Deel deze pagina

Lees meer over kernenergie

Peilingen
Energie

Opiniepeiling maart 2024: Kiezers over alle partijgrenzen heen zijn overtuigd voorstander van bestaande én nieuwe kernenergie

Peiling toont duidelijk draagvlak bij Belgische bevolking voor maximaal behoud van huidige kerncentrales én voor nieuwe kernenergie (SMR’s), ongeacht hun kiesintentie – zelfs bij Groen-kiezers

Dossiers

Memorandum: onze aanbevelingen aan de volgende regering

Ontdek ons Memorandum, een lijst van aanbevelingen vanuit de nucleaire sector aan de volgende regering.

Peilingen
Energie

Opiniepeiling september 2023 : Belgen overtuigd voorstander van bestaande én nieuwe kernenergie

Nooit eerder stond de Belgische bevolking zo positief tegenover het maximale behoud van de huidige kernreactoren en zelfs tegenover de uitbreiding van kernenergie met nieuwe nucleaire capaciteit, zoals SMR’s. Dat blijkt uit een recente opiniepeiling van AQ Rate, in opdracht van het Belgisch Nucleair Forum.