Stresstests: België scoort uitstekend

Na de natuurramp in Fukushima in 2011, legden de Europese autoriteiten stresstests op voor alle actieve kerncentrales binnen de Europese Unie. Die stresstests moesten aantonen in welke mate de centrales bestand zijn tegen extreme natuurverschijnselen zoals overstromingen en aardbevingen. De Belgische kerncentrales van Doel en Tihange behoren tot de meest robuuste van Europa.

De Belgische kerncentrales behoren tot de meest robuuste van Europa

Na de natuurramp in Fukushima in 2011, waarbij de tsunami ook de kerncentrale van Fukushima vernielde, legden de Europese autoriteiten stresstests op voor alle actieve kerncentrales binnen de Europese Unie. Die stresstests moesten aantonen in welke mate de centrales bestand zijn tegen extreme natuurverschijnselen zoals overstromingen en aardbevingen. De Belgische kerncentrales van Doel en Tihange doorstonden deze tests met glans: ze behoren tot de meest robuuste van Europa. Dat betekent dat ze bestand zijn tegen extreme natuurverschijnselen. Maar ons land wou nog beter doen en heeft beslist de veiligheidstests uit te breiden.

België gaat verder dan gevraagd

België besloot om het toepassingsgebied van de stresstests uit te breiden naar andere scenario’s die verband houden met foutief of kwaadwillig menselijk handelen (bijv. vliegtuigcrash, cyberaanval, terrorisme, gasexplosie) en om ook de andere nucleaire inrichtingen van klasse I (m.a.w niet alleen de kerncentrales van Doel en Tihange, maar ook IRE, SCK CEN, Belgoprocess en JRC - Geel) te onderwerpen aan een stress test.

Het actieplan "BEST"

Op basis van de eisen en aanbevelingen van het FANC heeft ENGIE Electrabel het actieplan BEST opgesteld. Dat staat voor BElgian Stress Tests. Het plan werd in 2013 goedgekeurd en de werken waren klaar tegen eind 2017. In die periode werden er 366 aanpassingen gedaan om de kerncentrales te beschermen tegen hoogst uitzonderlijke scenario’s.

Zo werd er in Tihange een indrukwekkende overstromingsmuur gebouwd (2,3 m hoog en 1,8 km lang). Om je een idee te geven: bij de zware overstroming in de zomer van 2021 is het water niet tot aan de muur gekomen. Doel wordt omgeven door uitgestrekte polders die zelfs een aanzienlijke stijging van het waterpeil makkelijk kunnen opvangen, dus daar was zo’n overstromingsmuur niet nodig.

Een ander groot verschil tussen beide sites, betreft de gevolgen van een aardbeving. Onder de centrale van Doel zit een zandlaag van 1 km dik. Die vormt een uitstekende schokdemper wanneer zich aardschokken zouden voordoen. De centrale van Tihange staat dan weer op rotsgrond. Daarom steunt de beschermingsmuur die rond de site van Tihange loopt op 400 pilaren die 12 m diep in de grond zitten, om zo eventuele aardschokken op te vangen.

Constante en geavanceerde verbeteringen

Tijdens de werken in Doel en Tihange werd er minutieus op toegezien dat elke fase helemaal voldoet aan de voorschriften. In de nucleaire sector is het normaal dat verbeteringsprocedures gedetailleerd worden geanalyseerd.

Vaak gaat het om 'Beyond Design' verbeteringen, d.w.z. elementen die nog niet bekend waren op het ogenblik dat de centrale werd gebouwd. Kerncentrales evolueren dus mee met de technologie. Daardoor zijn bestaande kerncentrales technologisch evenwaardig uitgerust qua veiligheidssystemen als nieuwe kerncentrales. De bestaande kerncentrales zijn dus even veilig als nieuwe.

Een voorbeeld daarvan is het FCVS- systeem (Filtered Containment Venting System), dat de lucht controleert en filtert voor die uit de centrale ontsnapt. Er waren natuurlijk al langer tal van andere veiligheidsbarrières en -systemen operationeel, maar daar is nu het FCVS-systeem bovenop gekomen, als extra voorzorgsmaatregel, in zowel Doel als Tihange.

We mogen dus zeker stellen dat de kerncentrales van Doel en Tihange goed beschermd zijn tegen extreme omstandigheden van buitenaf (zowel tegen natuurrampen als kwaadwillige menselijke daden).

Controle van de veiligheid en beveiliging

De Belgische kerncentrales behoren tot de meest robuuste, en we willen dat ook zo houden. Onafhankelijke auditeurs en controle-organismen garanderen de veiligheid van de kerncentrales door permanente controles. De nucleaire sector is niet voor niets de meest gecontroleerde en best beveiligde sector ter wereld. Elk jaar vinden er zo’n 50 audits plaats in de Belgische kerncentrales – dat is ongeveer 1 audit per week!

Ontdek de verschillende controleniveaus voor de kerncentrales