NAMRC: nucleaire innovatie voor koolstofarme energie

Het Verenigd Koninkrijk kiest met nucleaire en hernieuwbare energie resoluut voor koolstofarme energiebronnen. De Britse regering stimuleert industriële investeringen in nucleair onderzoek. Vanuit die visie en in die context is het NAMRC (Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre) ontstaan, hét Britse nucleaire innovatiecentrum bij uitstek.

Next Curie - NAMRC

Snelle verbeteringen van nucleaire installaties

In 2009 gaf de Britse regering groen licht voor de opstart van het NAMRC. Het centrum onderscheidt zich door zijn kennis te delen, en door zijn grote expertise en uitgebreide praktijkervaring met diverse nucleaire technologieën en toepassingen. In het centrum werken meer dan 40 ingenieurs en operatoren.

De focus van het NAMRC ligt niet zozeer op fundamenteel onderzoek, maar wel op toegepast onderzoek. Om te kunnen bijdragen aan snelle en concrete verbeteringen in het ontwerp van nucleaire installaties, spitst het centrum zich toe op het productieproces, de lastechnieken en de instrumenten voor inspectie van onderdelen.

Het NAMRC doet aan onderzoek en innovatie op grote schaal. Het centrum is uitgerust met de meest geavanceerde machines (goed voor 31 miljoen £) en is gehuisvest in een gebouw met een oppervlakte van meer dan 5000 m2, waardoor er ook zeer grote onderdelen getest kunnen worden.

Een polyvalent gebouw waar grote componenten getest kunnen worden (bron: NAMRC)

Productie: kwaliteit en snelheid

Om de concurrentiekracht van producenten van onderdelen voor nucleaire installaties te versterken, doen de ingenieurs van het NAMRC een beroep op innovatieve technieken. Dankzij simulaties en automatisering kan men de duur van het productieproces beduidend verkorten zonder in te boeten op kwaliteit en veiligheid.

Bron: NAMRC

Een bijzonder precies boorsysteem

Precisieboringen is een van de productieprocessen die het NAMRC wil optimaliseren. Dankzij een multifunctioneel en hoogtechnologisch boorsysteem is het mogelijk om gaten van 5 tot 200 mm te boren, en dat tot 8 m diep! Deze unieke machine wordt gebruikt om precieze en efficiënte besturingssystemen te ontwikkelen voor de proefstaven in kernreactoren.

De multifunctionele boormachine van het NAMRC (bron: NAMRC)

Naden lassen met laser: een enorme tijdswinst

In het NAMRC bevindt zich een van de krachtigste laserdiodes ter wereld. Die laser wordt momenteel getest voor het aanbrengen van de beschermlagen op reactorvaten. Die beschermlaag (ook wel ‘cladding’ genoemd) bedekt de wanden van alle reactoren om ze te beschermen tegen corrosie.

Deze polyvalente machine brengt beschermlagen aan op basis van verschillende substanties en werkt met een snelheid van 10 kg/u. Als de testresultaten positief zijn, zal dit proces in plaats van enkele weken nog maar enkele uren duren ...

De laserdiode van het NAMRC (bron: NAMRC)

Kennis delen

Doordat de kennis in het centrum gedeeld wordt, is het onderzoek van het NAMRC niet beperkt tot één specifiek domein. Het centrum werkt mee aan constructieprojecten van klassieke kerncentrales, maar ook aan de ontwikkeling van SMR’s (Small Modular Reactors). Al die kennis van nucleaire technologieën wordt ook benut voor onderzoek en ontwikkeling op het vlak van verwerking van kernafval, kernfusie, brandstofproductie ...

Nucleaire installaties zijn complexe systemen die bestaan uit heel wat grote onderdelen. De productie van die onderdelen verloopt volgens zeer strikte kwaliteits- en precisievereisten. Vandaar het nut van gericht onderzoek, dat trouwens ook voor andere industriële sectoren interessant is.

Synergie tussen academische en industriële kennis

Het NAMRC is opgericht door de universiteiten van Sheffield en Manchester, maar werkt ook nauw samen met de Britse en Europese spelers in de nucleaire industrie. Elk bedrijf dat graag toegang wil tot de kennis die het centrum opbouwt, kan er lid van worden.

Momenteel doen al meer dan 100 bedrijven een beroep op het NAMRC. Zowel grote spelers uit de internationale nucleaire sector als kmo's – zowel Britse als andere – kunnen hun testen laten uitvoeren in Sheffield.