Kernenergie klimaatvriendelijk?

Als we de volledige levenscyclus van een kerncentrale in rekening nemen (dus van het ontginnen en transporteren van grondstoffen, over de bouw van de centrale, de elektriciteitsproductie zelf, tot en met de ontmanteling van de kerncentrale en de opslag en verwerking van het afval), dan is de CO2-uitstoot van kernenergie per geproduceerde kWh vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

Koolstofarm

Als we de volledige levenscyclus van een kerncentrale bekijken (inclusief het ontginnen en transporteren van grondstoffen, de bouw en ontmanteling van de kerncentrale en tot slot de opslag en het verwerken van afval), dan is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

In een elektriciteitscentrale wordt energie opgewekt door een reeks van energieomzettingen. Door de verbranding van de brandstof of de kernsplijting (nucleaire energie) komt warmte vrij die water omzet in stoom. Die stoom zet een grote turbine in gang die op zijn beurt een alternator doet draaien. Die alternator zet mechanische energie om in elektrische energie.

Ontdek hier hoe een kerncentrale precies werkt

Het grootste verschil met fossiele energiecentrales (zoals kolen- of gascentrales), is dat er tijdens de productie van elektriciteit in kerncentrales geen CO2 wordt uitgestoten. Er wordt geen brandstof verbrand.

IPCC (2014)

Het International Panel on Climate Change (IPCC, onderdeel van de Verenigde Naties) berekende de CO2-uitstoot (in gram per kiloWattuur) van de verschillende energiebronnen. Doordat kerncentrales zeer weinig CO2 uitstoten, dragen ze bij in de strijd tegen de klimaatverandering.

De studie van het IPCC geeft de volgende (gemiddelde) waarden per energiebron:

 • Windturbines: 11 gr CO2eq/kWh
 • Kerncentrales: 12 gr CO2eq/kWh
 • Zonnepanelen: 27 gr CO2eq/kWh
 • Gascentrales: 490 gr CO2eq/kWh
 • Steenkoolcentrales: 820 gr CO2eq/kWh

Meer info: rapport IPCC (uit 2014)

UNECE - Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options (2022)

Een studie van UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), een onderdeel van de Verenigde Naties, vergeleek de klimaatimpact van de verschillende energiebronnen voor de productie van elektriciteit (gas, steenkool, kernenergie en hernieuwbare energie), gemeten over de hele levenscyclus.

Eén van de belangrijkste conclusies: van alle energiebronnen stoot kernenergie de minste CO2 uit (gemeten over de volledig levenscyclus), kernenergie neemt de minste hoeveelheid grond in en kernenergie heeft het minst hoeveelheid grondstoffen nodig (metalen, mineralen) om een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op te wekken, vergeleken met andere elektriciteitsbronnen (windmolens, zonnepanelen, waterkracht, gascentrales, steenkoolcentrales).

Anders gezegd, kernenergie is een duurzame energiebron.

De studie van UNECE geeft de volgende (gemiddelde) waarden per energiebron:

 • Kernenergie: 6 gr CO2eq/kWh
 • Onshore (op land) windenergie: 12 gr CO2eq/kWh
 • Offshore (op zee) windenergie: 17 gr CO2eq/kWh
 • Zonnepanelen: 31 gr CO2eq/kWh
 • Gascentrales (zonder Carbon Capture & Storage of CCS): 458 gr CO2eq/kWh
 • Gascentrales (met CCS): 157 gr CO2eq/kWh
 • Kolencentrales (zonder CCS): 924 gr CO2eq/kWh
 • Kolencentrales (met CCS): 302 gr CO2eq/kWh
 • Concentrated Solar Power (CSP): 63 gr CO2eq/kWh
 • Waterkrachtcentrales: 62 gr CO2eq/kWh

Meer info: studie UNECE (uit 2022)