Innovatie in nucleaire geneeskunde

Ook in de nucleaire geneeskunde zorgen ambitieuze en innovatieve onderzoeksprojecten nog elke dag voor revolutionaire doorbraken.

Radioactiviteit inzetten voor medische doeleinden gebeurt al sinds Marie Curie, maar vandaag is het onderzoeksdomein in volle ontwikkeling. We zetten de grootste innovaties voor u op een rij.

Alfatherapie, een doelgerichte aanpak tegen kanker

In de nucleaire geneeskunde worden radioactieve elementen (radioactieve isotopen) gebruikt voor diagnoses en behandelingen. Dankzij nieuwe technieken, zoals alfatherapie, worden steeds meer levens gered. Zo kunnen de schadelijke kankercellen vernietigd worden, terwijl de schade aan de omliggende gezonde cellen beperkt blijft.

DoseVue verbetert levenskwaliteit van kankerpatiënten

Ongeveer 60 % van alle kankerpatiënten wordt vandaag al behandeld met radiotherapie, waardoor er meer en preciezere diagnoses gesteld worden. Bij het toedienen van die radioactieve stralen, is het belangrijk dat dit op maat van de patiënt gebeurt, zodat het gezond weefsel of gezonde organen minimaal worden aangetast. DoseVue innoveert daarom in monitoring bij kankerbehandelingen.

Op zoek naar de kern van ons bewustzijn met radioactieve glucose

Steven Laureys is arts en neuroloog aan het Universitair Ziekenhuis van Luik (CHU Liège). Met behulp van radioactieve glucose slaagt hij erin de hersenactiviteit bij comapatiënten in kaart te brengen, en een complex begrip als bewustzijn beter te begrijpen.