05/06/2024
Energie

Kiezers over alle partijgrenzen heen zijn overtuigd voorstander van bestaande én nieuwe kernenergie

Zelfs 1 op 2 Groen-kiezers wil nieuwe kerncentrales

Peiling toont duidelijk draagvlak bij Belgische bevolking voor maximaal behoud van huidige kerncentrales én voor nieuwe kernenergie (SMR’s), ongeacht hun kiesintentie – zelfs bij Groen-kiezers

De Belgische bevolking staat overwegend positief tegenover het maximale behoud van de huidige kernreactoren (meer reactoren verlengen voor een langere periode) en zelfs nog positiever tegenover nieuwe kernenergie, met name SMR’s (Small Modular Reactors). Dat blijkt uit een recente opiniepeiling van onafhankelijk marktonderzoeksbureau AQ Rate, in opdracht van het Belgisch Nucleair Forum.

Er werd ook gepeild naar de kiesintentie van de respondenten, waardoor we per politieke partij kunnen analyseren hoe hun kiezers tegenover kernenergie staan. Hieruit blijkt dat kiezers van Groen/Ecolo geïsoleerd staan in hun anti-nucleaire houding wanneer het gaat over de levensduurverlenging van de bestaande kernreactoren, maar dat zelfs bij Groen/Ecolo meer dan de helft van hun kiezers positief tegenover SMR’s staat en de wet op de kernuitstap wil aanpassen of schrappen.


7 op 10 Belgen willen meer dan twee reactoren verlengen, en dit langer dan 10 jaar

Eind 2023 bereikten de regering en kerncentrale-uitbater Engie-Electrabel een akkoord over de verlenging van de Belgische kerncentrales: de twee jongste kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, worden met 10 jaar verlengd. Voor de overige reactoren houdt men de geplande kernuitstap aan. Hoe staat de Belgische bevolking daar tegenover?

De Belg ziet duidelijk nog een toekomst voor de bestaande kernreactoren: 70% van de bevolking ziet liever meer reactoren (meer dan de twee uit het akkoord) verlengd – op voorwaarde dat dit veilig kan. Ook over de meest recente reactoren, Doel 4 en Tihange 3, is de Belg duidelijk: 70% vindt het beter om de jongste reactoren onmiddellijk met 20 jaar te verlengen (in plaats van 10 jaar, zoals in het huidige akkoord).

Belangrijkste vaststelling op politiek vlak: bij alle partijen is er een meerderheid van kiezers die akkoord gaat met deze voorstellen (meer reactoren verlengen en D4/T3 met 20 jaar verlengen), met uitzondering van Groen- en Ecolo-kiezers (daar is ongeveer 2 op 3 kiezers tegen een verdere verlenging van de huidige kernreactoren).

Aan Vlaamse kant bevinden de grootste voorstanders van deze voorstellen zich bij de kiezers van N-VA en Vlaams Belang. Aan Waalse kant scoren kiezers van MR en Les Engagés het hoogst, maar springt ook het hoge percentage bij PS- en PTB-kiezers in het oog.

Slechts 16% van de Belgische bevolking wil de wet op de kernuitstap behouden

Op dit moment is de bouw van nieuwe kernreactoren in ons land verboden door de Wet op de Kernuitstap, die dateert uit 2003. In hoeverre staat de Belgische bevolking nog achter deze wet van 20 jaar geleden? Uit de bevraging blijkt dat slechts een kleine minderheid (16%) de wet wil behouden zoals ze is, waardoor de facto geen enkele vorm van nieuwe kernenergie mogelijk is in de toekomst. 53% wil deze wet aanpassen, zodat de bouw van kleine modulaire reactoren (SMR’s) mogelijk wordt. 31% wil de wet zelfs helemaal afschaffen, waardoor elke vorm van nieuwe kernenergie (kleine SMR’s en nieuwe grote kernreactoren) opnieuw wettelijk toegelaten wordt.

Opvallend politiek resultaat: bij elke politieke partij is er een meerderheid van kiezers die de wet op de kernuitstap liever aangepast of afgeschaft ziet, ook bij Ecolo en Groen. Bij kiezers van CD&V, N-VA, Les Engagés, MR en Défi is dit cijfer het meest uitgesproken: 9 op 10 kiezers wil de wet op de kernuitstap aanpassen of afschaffen.

Belgen staan open voor nieuwe kernenergie, in het bijzonder voor kleine modulaire SMR’s

Het cijfer rond de wet op de kernuitstap toont zo alvast het draagvlak voor nieuwe kernenergie bij de Belgische bevolking. Wanneer er specifiek gevraagd wordt naar de perceptie rond kleine, modulaire kernreactoren (zogenaamde Small Modular Reactors of SMR’s), is het antwoord uiterst positief: maar liefst 87% van de Belgen wil dat ons land investeert in de ontwikkeling en de bouw van SMR’s.

Hiervoor is er een consensus over alle partijgrenzen heen. Zelfs bij kiezers van Ecolo (70%) en Groen (75%) is een ruime meerderheid voorstander van SMR’s. Andere partijen scoren nog een stuk hoger, met uitschieters voor Les Engagés (99%), MR (97%) en N-VA (97%).

Opmerkelijk is dat ook 4 op 5 Belgen aangeeft om niet te willen wachten op de meer innovatieve SMR-reactoren van de 4de generatie. Volgens 80% van de Belgen moet ons land nu al volop inzetten op de bouw van watergekoelde SMR’s van de 3de generatie – die werken zoals de huidige grote kerncentrales.

Ook hiermee is minstens 3 op 4 kiezers het eens bij alle politieke partijen – alleen bij kiezers van Groen (56%) en Ecolo (55%) zijn de meningen hierover meer verdeeld (een kleine meerderheid van de kiezers blijft voorstander van het idee).

De grootste voorstanders van SMR’s vinden we aan Vlaamse kant bij kiezers van N-VA, CD&V en Open VLD. Aan Waalse kant is dat bij kiezers van Les Engagés, MR, Défi en – opvallend – PS.

Impact op stemgedrag

Het energiedossier blijkt een belangrijk thema te zijn voor de keuze bij de volgende federale verkiezingen. Voor een groot deel van de bevolking zal de aanpak van het energiedossier (71%) en meer specifiek het standpunt rond kernenergie (64%) een invloed hebben op hun keuze in het stemhokjevoor 15% daarvan zal dit onderwerp zelfs de doorslaggevende factor zijn voor hun keuze op 9 juni.

Methodologie

Voor deze peiling werd een representatieve groep van de Belgische bevolking bevraagd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau AQ Rate. In totaal werden 2.400 personen (1.000 uit Vlaanderen, 1.000 uit Wallonië, 400 uit Brussel) online bevraagd tussen 27 februari en 7 maart 2024. De groep respondenten is representatief voor de Belgische bevolking (steekproef houdt rekening met geslacht, leeftijd, woonplaats, onderwijsniveau en werkstatus).

  • Deel deze pagina

Lees meer over kernenergie

Dossiers

Memorandum: onze aanbevelingen aan de volgende regering

Ontdek ons Memorandum, een lijst van aanbevelingen vanuit de nucleaire sector aan de volgende regering.

Peilingen
Energie

Opiniepeiling september 2023 : Belgen overtuigd voorstander van bestaande én nieuwe kernenergie

Nooit eerder stond de Belgische bevolking zo positief tegenover het maximale behoud van de huidige kernreactoren en zelfs tegenover de uitbreiding van kernenergie met nieuwe nucleaire capaciteit, zoals SMR’s. Dat blijkt uit een recente opiniepeiling van AQ Rate, in opdracht van het Belgisch Nucleair Forum.

Peilingen
Energie

Opiniepeiling 2021: Belg genuanceerd maar positief tegenover kernenergie en nucleaire technologie

De Belg heeft een kritische, genuanceerde maar overwegend positieve houding tegenover nucleaire technologie in het algemeen, en kernenergie in het bijzonder. Dat blijkt uit de 18-maandelijkse barometer die het onafhankelijk onderzoeksbureau Kantar TNS organiseerde, in opdracht van het Nucleair Forum.