Een natte en sombere maand, met (opnieuw) weinig wind en een warmterecord

December was een sombere maand met heel weinig zon of wind. De zon was amper 29 uur te zien (19 uur minder dan gemiddeld). Ook de wind presteerde ondermaats, net als in november.

De eerste 10 dagen van december waren de tweede natste sinds het begin van de metingen (in deze referentieperiode). En in december sneuvelde ook een warmterecord. Op 30 december werd het in ons land niet kouder dan 12,8°C. Daarmee was dit de hoogste minimumtemperatuur die hier werd gemeten sinds het begin van de waarnemingen in 1892. Experts en klimatologen wijten dit record aan de klimaatverandering op aarde, die een gevolg is van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen (onder andere door de productie van elektriciteit via steenkool- en gascentrales).

De Belgische elektriciteitsmix van december 2021

Samen zorgden kernenergie (55%) en hernieuwbare energie (20%) er in december voor dat 75% van de Belgische elektriciteit koolstofarm was. Een mooi voorbeeld van de complementariteit tussen beide koolstofarme energiebronnen!

Fossiele energie (vooral gas) zorgde afgelopen maand voor 25% van de Belgische elektriciteit, en voor 92,5% van de CO2-uitstoot voor de Belgische elektriciteitsproductie.

De Belgische elektriciteitsmix van december 2021 zag er als volgt uit:

  • kernenergie: 55%
  • windenergie: 15,5%
  • zonne-energie: 1%
  • andere hernieuwbaar: 3,5%
  • fossiel en andere: 25%
De Belgische elektriciteitsmix voor december 2021 (bronnen: ELIA & IPCC)

Wat na 2025?

Na 2025, bij een volledige kernuitstap, verliezen we meer dan de helft van onze huidige Belgische productiecapaciteit. Het is onmogelijk om die grote hoeveelheid elektriciteit volledig op een andere koolstofarme manier op te wekken. Zelfs met de sterke verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie, zal het aandeel fossiele energie door de kernuitstap toenemen. Nieuwe gascentrales zullen de plaats innemen van kerncentrales, met een CO2-uitstoot die 40 keer hoger ligt.

Om dat concreet te maken: in een scenario zonder kernenergie, met evenveel geïnstalleerde capaciteit aan hernieuwbare energie, en bij dezelfde weersomstandigheden, zou de afgelopen maand 80% van de Belgische elektriciteit zijn opgewekt door fossiele energiebronnen.

Over deze cijfers

Voor deze berekeningen baseren we ons op de meest recente beschikbare gegevens van ELIA.

Elke maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: fossiele energie (vooral gas), kernenergie, windenergie, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen (o.a. waterkracht en kleine productie-eenheden wind/zon <25 MW).

  • Deel deze pagina

Vond je dit interessant?

Schrijf je dan in op onze maandelijkse niewsbrief. Zo blijf je op de hoogte van de actualiteit uit de nucleaire sector en ontvang je steeds onafhankelijke, feitelijke en geverifieerde informatie.