De Belgische kerncentrales waren afgelopen maand goed voor 40% van de Belgische elektriciteitsmix. Daarmee blijft kernenergie de belangrijkste bron van koolstofarme elektriciteit in ons land, voor wind (26%) en zon (16%).

Samen zorgen kernenergie en hernieuwbare energie ervoor dat 86% van de Belgische elektriciteit koolstofarm is. Dit toont hoe belangrijk de complementariteit is tussen beide koolstofarme energiebronnen.

Belangrijk om in rekening te nemen: dit zijn cijfers voor de binnenlandse elektriciteitsproductie. Als we kijken naar het elektriciteitsverbruik van België, moeten we concluderen dat we – net als de afgelopen maanden – sterk afhankelijk zijn van de import van elektriciteit uit andere landen. In april 2024 werd zo’n 15% van onze vraag naar elektriciteit gedekt dankzij geïmporteerde elektriciteit uit de buurlanden. Iets dat minder (of niet) nodig was geweest als ons land enkele kerncentrales (Doel 3 en Tihange 2) niet vroegtijdig had gesloten.

Vrij warme, natte en sombere maand

In april viel er opnieuw veel neerslag. Het is al de zevende opeenvolgende maand met meer neerslag dan gemiddeld. Dit betekende ook slecht nieuws voor zonne-energie: de zonneschijnduur bedroeg de afgelopen maand slechts zo’n 133u in Ukkel (normaal: 171u). De gemiddelde windsnelheid lag wel hoger dan normaal, waardoor heel wat elektriciteit kon worden opgewekt via de windmolens.

De Belgische elektriciteitsmix van april 2024

Samen zorgden kernenergie (40%) en hernieuwbare energie (46%) ervoor dat 86% van de Belgische elektriciteit koolstofarm was in april. Een mooi voorbeeld van de complementariteit tussen beide koolstofarme energiebronnen!

Fossiele energie (vooral gas) vertegenwoordigde de afgelopen maand 14% van de Belgische elektriciteit, en maar liefst 82% van de CO2-uitstoot voor de Belgische elektriciteitsproductie.

De Belgische elektriciteitsmix van april 2024 zag er als volgt uit:

  • kernenergie: 40%
  • windenergie: 26%
  • zonne-energie: 16%
  • andere hernieuwbaar: 4%
  • fossiel en andere: 14%
De Belgische elektriciteitsmix voor april 2024 (bronnen: ELIA & UNECE)

Import uit buurlanden

Opvallend is dat we in april zo’n 15% van ons elektriciteitsverbruik moesten importeren uit onze buurlanden, terwijl we de jaren ervoor telkens een netto-exporteur van stroom waren. Dit was minder (of niet) nodig geweest als ons land de reactoren Doel 3 en Tihange 2 niet vroegtijdig had gesloten. Die sterke afhankelijkheid van import uit andere landen is verre van ideaal voor de energie-onafhankelijkheid, betaalbaarheid en energiebevoorradingszekerheid in ons land.

Akkoord over verlenging van twee kernreactoren

De Belgische overheid ondertekende eind vorig jaar een akkoord met uitbater Engie Electrabel over een levensduurverlenging van 10 jaar voor de reactoren Doel 4 en Tihange 3. Dat is een belangrijke stap voorwaarts, maar het volstaat niet. Dat blijkt elke maand opnieuw uit de maandcijfers met de elektriciteitsmix. Het risico op een tekort aan productiecapaciteit op korte termijn is een realiteit.

Kernenergie uitsluiten als deel van de oplossing en bestaande kernreactoren alsnog sluiten in deze context, betekent dan ook een groot risico nemen met betrekking tot de bevoorradingszekerheid van ons land.

Daarom dringen wij er bij de regering op aan om de wet op de kernuitstap te schrappen. Op die manier moet het mogelijk worden om zoveel mogelijk van de bestaande reactoren zo lang mogelijk te verlengen, uiteraard op voorwaarde dat dit veilig kan. Tegelijk kan dan ook concreet onderhandeld worden over de bouw van nieuwe kernreactoren (zoals SMR’s) in ons land, om zo aan de stijgende vraag naar koolstofarme elektriciteit te voldoen, die de komende decennia op ons afkomt door de elektrificatie van onze samenleving (mobiliteit, verwarming, industrie, …).

Over deze cijfers

Voor deze berekeningen baseren we ons op de meest recente beschikbare gegevens van ELIA.

Elke maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: fossiele energie (vooral gas), kernenergie, windenergie, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen (o.a. waterkracht en kleine productie-eenheden wind/zon <25 MW).

  • Deel deze pagina

Vond je dit interessant?

Schrijf je dan in op onze maandelijkse niewsbrief. Zo blijf je op de hoogte van de actualiteit uit de nucleaire sector en ontvang je steeds onafhankelijke, feitelijke en geverifieerde informatie.

Lees meer over kernenergie

Energie
2 minuten

De EPR van Flamanville in laatste rechte lijn voor opstart

Kernreactor Flamanville-3, die lange tijd werd verguisd, vooral door anti-nucleaire NGO's, komt...

Energie
2 minuten

Tsjechië ontwikkelt nieuwe kernreactoren

Steeds meer Europese landen installeren nieuwe kernreactoren in het belang van het klimaat, om...

Energie
2 minuten

Nieuwe Vogtle-4 kernreactor in gebruik in Verenigde Staten

500.000 extra huishoudens in de staat Georgia (USA) worden voorzien van koolstofarme elektriciteit...