Water: ontzilting en radioactieve isotopen

Om de watervoorraden te beschermen en te verbeteren, worden stabiele en radioactieve isotopen gebruikt, evenals zeer gevoelige nucleaire analytische methoden. Verder kunnen kerncentrales de noodzakelijke energie leveren voor het ontziltingsproces, tegen zeer concurrerende kosten.

Water, één van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw

Vandaag de dag hebben meer dan 1 miljard mensen op aarde geen toegang tot drinkwater. Experts zijn het er ook over eens dat de wereldbevolking tegen 2050 negen miljard mensen zal bedragen. Deze bevolkingsgroei zal de vraag naar drinkbaar water met 50% doen toenemen.

Waterverbruik bij landbouw

Landbouw staat in voor ongeveer 70% van het wereldwijde waterverbruik. Klimaatverandering kan leiden tot perioden van droogte of veranderingen in de waterkwaliteit na extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen of stormen. Daarom is een rationeel gebruik van water essentieel.

Om de watervoorraden te beschermen en te verbeteren, helpen het IAEA en zijn laboratoria in Seibersdorf bij projecten van de Verenigde Naties. In deze context worden stabiele en radioactieve isotopen gebruikt, evenals zeer gevoelige nucleaire analytische methoden.

Isotopentechnieken helpen om de oorsprong, het volume en het gedrag van waterbronnen te ontwikkelen en vervolgens duurzame managementstrategieën toe te passen. Ze geven als het ware een duidelijk beeld van de beschikbare watervoorraden. Het resultaat is een efficiënter gebruik van water op boerderijen, betere irrigatietechnieken en verhoogde productie.

Zeewater ontzilten

Een andere oplossing om aan de huidige en toekomstige waterbehoeften te voldoen, is zeewater te ontzilten. Kerncentrales kunnen de noodzakelijke energie (elektriciteit en warmte) leveren aan het ontziltingsproces tegen zeer concurrerende kosten. Elke dag zijn kerncentrales over de hele wereld betrokken bij de productie van bijna 100 miljoen liter zoet water, ontgonnen uit zout water. In de toekomst kan hun rol toenemen, aangezien de behoefte naar drinkwater zal blijven groeien.