Hoe is nucleaire geneeskunde ontstaan?

Wij zetten enkele opmerkelijke historische figuren in de spotlights.

Marie Curie

De geniale wetenschapster en onvermoeibare onderzoekster Marie Curie heeft in twee verschillende disciplines een Nobelprijs gewonnen. Haar onderzoek naar radioactiviteit betekende een doorbraak voor de wetenschap en de geneeskunde. Tot op vandaag is Marie Curie een voorbeeld voor jonge wetenschappers.

Wilhelm Röntgen

Röntgenstralen, of x-stralen, werden zo'n 125 jaar geleden ontdekt door ene Wilhelm Conrad Röntgen. De radiologie was geboren, een nieuwe toepassing van nucleaire technologie.