De Belgische kerncentrales

België heeft 2 kerncentrales: Doel & Tihange. De kerncentrale van Doel telt 4 reactoren en de centrale van Tihange telt 3 reactoren. In september 2022 werd reactor Doel 3 definitief stopgezet. Eind januari 2023 gebeurde dat ook voor reactor Tihange 2. In de loop van de volgende jaren sluiten de andere reactoren ook definitief de deuren, met uitzondering van de twee jongste reactoren, Doel 4 en Tihange 3. De federale regering en uitbater Engie Electrabel kwamen eind 2023 tot een akkoord om deze twee reactoren met tien jaar te verlengen, tot 2035.

De kerncentrale van Tihange

De kerncentrale van Tihange bevindt zich op de rechteroever van de Maas, niet ver van de stad Huy. Op de site bevinden zich drie kernreactoren van het type PWR (Pressurized Water Reactor, drukwaterreactoren). Het totale vermogen van de drie reactoren is 3.008 megawatt (MW). De uitbater van de kerncentrale is ENGIE Electrabel.

Enkele cijfers

De kerncentrale van Tihange heeft 3 drukwaterreactoren. Hierbij een overzicht van de indienststelling en vermogen van elke reactor:

  • Tihange 1: opgestart in 1975 en heeft een vermogen van 962 MW.
  • Tihange 2: opgestart in 1983 en heeft een vermogen van 1.008 MW. Deze reactor werd definitief stopgezet op 31 januari 2023.
  • Tihange 3: opgestart in 1985 en heeft een vermogen van 1.038 MW.

De centrale van Tihange heeft dus een totaal vermogen van 3.008 MW en produceert jaarlijks zo'n 20 miljard kWh (of 20 TWh) elektriciteit. Dat is goed voor ongeveer 25% van de totale elektriciteitsproductie in België. Vanaf 2023 zal dit percentage lager liggen, door de definitieve stopzetting van reactor Tihange 2.

Op de site van Tihange werken gemiddeld 1.000 werknemers. Bij grote projecten en onderhoudswerken kunnen er in totaal 2.500 medewerkers aanwezig zijn op de site. In de centrales van Doel en Tihange wordt jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe onderdelen, uitbreidingen en updates.

De kerncentrale van Doel

De kerncentrale van Doel staat op de linkeroever van de Schelde, ten noorden van Antwerpen. Ze bestaat uit 4 kernreactoren van het type PWR (Pressurized water reactors) met een totaal vermogen van 2.935 megawatt. De uitbater van de kerncentrale is ENGIE Electrabel.

Enkele cijfers

De kerncentrale van Doel telt 4 kernreactoren. Hierbij een overzicht van de in dienst name van elke reactor en het totaal vermogen:

  • Doel 1 en Doel 2: opgestart in 1975, elke reactor heeft een vermogen van 445 megawatt.
  • Doel 3: opgestart in 1982 en heeft een vermogen van 1.006 megawatt. Definitief stopgezet in september 2022.
  • Doel 4: opgestart in 1985 en heeft een vermogen van 1.039 megawatt.

De centrale van Doel produceerde jaarlijks ongeveer 25% van de totale elektriciteitsproductie in België tot in 2022. Vanaf 2023 zal dit percentage lager liggen, door de definitieve stopzetting van Doel 3 (september 2022).

De kerncentrale van Doel telt een kleine 1.000 werknemers. Bij grote projecten en onderhoudswerken kunnen er in totaal 2.500 medewerkers aanwezig zijn op de site. Jaarlijks wordt 75 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe onderdelen, uitbreidingen en updates.

Het langer operationeel houden van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2

In het verleden beslisten de regeringen Di Rupo 1 en Michel 1 om respectievelijk de centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 langer open te houden. Normaal gezien moesten deze 3 kernreactoren in 2015 gesloten worden (na 40 jaar operationeel te zijn), maar de regering besliste dat deze kernreactoren 10 jaar langer operationeel mogen blijven - tot in 2025.

Het verderzetten van de elektronucleaire activiteiten na 2025 is dus geen nieuwigheid voor ons land. Ook de operator is ondertussen vertrouwd met het concept van LTO (long term operation), en deed de voorbije jaren de noodzakelijke investeringen om een verdere veilige exploitatie van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 met tien extra jaren mogelijk te maken.

ENGIE deed een investering van 600 miljoen euro voor de verzetting van Tihange 1 en investeerde zo’n 700 miljoen euro in de LTO van Doel 1 en Doel 2. Het grootste deel van dit bedrag ging naar aanpassingen aan het ontwerp van de centrales en vervangingen (bijvoorbeeld van turbines en van de belangrijkste transformatoren). Daarnaast werden heel wat nieuwe medewerkers aangeworven en opgeleid, om de veilige exploitatie van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 te garanderen.

Het langer operationeel houden van Doel 4 en Tihange 3

De federale regering en uitbater Engie Electrabel bereikten eind 2023 een definitief akkoord rond de verlenging van de twee meest recente kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3. Deze twee reactoren zullen met 10 jaar verlengd worden, tot 2035. 

De uitbater zet nu alles op alles om de nodige aanpassingen en upgrades uit te voeren tegen november 2025.

In het kader van dit akkoord werd ook een regeling getroffen met de uitbater rond de kosten voor het beheer van het kernafval.

Ook Belgische onderzoeksreactoren behoren tot wereldtop

Naast de kerncentrales in Doel en Tihange, die als doel elektriciteitsopwekking hebben, telt België ook enkele onderzoeksreactoren. 

België is een belangrijke kennishub voor nucleaire technologie en knowhow. Tal van landen binnen en buiten Europa erkennen en benijden België om zijn kennis in tal van domeinen van nucleaire technologie. België heeft deze nucleaire knowhow historisch opgebouwd, en sindsdien verder ontwikkeld en uitgebreid. 

De verschillende onderzoeksreactoren die de voorbije decennia in België zijn gebouwd (BR1, BR2 en BR3, VENUS, Thetis en binnenkort ook MYRRHA), vormen een levend bewijs van deze historisch verankerde nucleaire knowhow.

Lees meer over de verschillende onderzoeksreactoren