Nucleaire technologie en landbouw, wat is het verband?
Nucleaire technologie en landbouw, wat is het verband?

Nucleaire technologie en landbouw, wat is het verband?

Het ontwikkelen van duurzame voedingsbronnen is een van de grootste uitdagingen voor de volgende decennia, in heel de wereld. Vandaag is meer dan een miljard mensen ondervoed. En op basis van de huidige voedselconsumptie zou de landbouwproductie met ongeveer 70% moeten stijgen tegen 2050.

Nucleaire technologie biedt oplossingen. In ontwikkelingslanden wordt nucleaire technologie ingezet om de landbouw op een duurzame manier te ondersteunen. Dankzij die technologie is het ook mogelijk om het veevoeder en de voortplanting van het vee te verbeteren. Ook helpt ze om insecten te bestrijden die schadelijk zijn voor gewassen en dieren. Maar dat is niet alles.

Met nucleaire technieken kunnen landbouwers het verlies van oogsten verminderen en de grond evalueren om de productiviteit te verbeteren.

Kerntechnologie vervangt de andere landbouwtechnieken niet, maar vormt een aanvulling. Soms zijn ze echter de enige oplossing. En uiteraard zijn die technieken vooral doeltreffend wanneer ze worden toegepast door mensen met de nodige kennis van zaken.

Betere gewassen

Kerntechnologie helpt om de productiviteit van de landbouwgrond te verhogen.

Een voorbeeld. Door zaden van planten kort bloot te stellen aan een radioactieve stralingsbron, krijgt men subtiele genetische modificaties die het natuurlijke evolutieproces - dat anders honderdduizenden jaren zou duren - versnellen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap gebruikt die techniek om zijn lidstaten te helpen om gewassen te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen ziekten en droogte. Op die manier werd al een hele reeks gewassen verbeterd, zoals rijst, tarwe, bananen, aardappelen, zoete aardappelen en soja.

Dankzij deze technieken is er meer vruchtbare landbouwgrond voorhanden en gaat de wereldwijde voedselvoorziening erop vooruit. In Vietnam, bijvoorbeeld, worden deze technieken gebruikt in een nationaal programma om de armoede terug te dringen en honger uit te roeien.

In Vietnam worden deze technieken gebruikt in een nationaal programma om de armoede terug te dringen en honger uit te roeien.

Die methode is onontbeerlijk om te voorkomen dat dierenziekten zich over de grenzen verspreiden ...

Gezonder vee

Gezond en productief vee draagt bij tot een grotere voedselveiligheid. Met behulp van nucleaire technologie kan de groei en de voortplanting van het vee gestimuleerd worden en de weerstand tegen ziekten versterkt worden. Via de radioimmunoassay-methode kan men bijvoorbeeld sneller ziekten vaststellen en uitroeiingsprogramma's beter controleren. Die methode is onontbeerlijk om te voorkomen dat dierenziekten, zoals runderpest, zich over de grenzen verspreiden. Sinds kort is runderpest wereldwijd bijna uitgeroeid.

Schadelijke insecten uitschakelen

De Steriele Insecten Techniek (SIT) bestrijdt schadelijke insecten die oogsten vernielen en ziekten verspreiden. Insecten en ziekten kunnen samen tot een derde van de gewassen voor en na de oogst vernietigen. De SIT-methode is een alternatief voor pesticiden, waarbij een groot aantal mannelijke insecten in het laboratorium via gammastralen steriel wordt gemaakt. Daarna worden ze weer vrijgelaten in de natuur, maar ze kunnen zich niet meer voortplanten. Mettertijd zal de soort zeldzamer worden of zelfs uitsterven, waardoor er steeds minder pesticiden nodig zijn.

Minder pesticiden gebruiken

Door schadelijke insecten te bestrijden via SIT daalt het wereldwijde gebruik van pesticiden elk jaar met 600.000 liter. Bovendien zorgt die techniek ervoor dat 18.000 landbouwers in ontwikkelingslanden een beter inkomen hebben. Doordat zij een techniek zonder pesticiden gebruiken, die voldoet aan de internationale veiligheidsnormen, krijgen zij immers toegang tot interessante exportmarkten. In Guatemala bijvoorbeeld, wordt de SIT-methode ingezet tegen fruitvliegen, waardoor de inkomsten uit de teelt van tomaten, paprika's en papaja's verdubbeld zijn, terwijl er ook jobs worden gecreëerd.

Sinds 2006 heeft het controleprogramma voor schadelijke insecten de landbouwers meer dan een miljoen dollar minder verlies opgeleverd en duizenden mensen een job in de landbouwsector bezorgd.

De Steriele Insecten Techniek (SIT) biedt een ecologisch alternatief voor pesticiden.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer