Kerntechnologie biedt oplossingen voor duurzame voeding en water
Kerntechnologie biedt oplossingen voor duurzame voeding en water

De wereldbevolking blijft maar toenemen, en dat geldt ook voor de vraag naar duurzame voeding en water. Kerntechnologie biedt daar nu al oplossingen voor.

Met radiosterilisatie verwijderen we de bacteriën uit onze voeding en zorgen we ervoor dat etenswaren langer houdbaar blijven. Kerntechnologie maakt onze teelten ook productiever en biedt een ecologisch alternatief voor pesticiden om schadelijke insecten te bestrijden. Tot slot reikt kerntechnologie oplossingen aan voor de waterproblematiek wereldwijd.

Dossier

Overstromingen worden talrijker. Steeds meer regio's worden getroffen door stormweer. Periodes van droogte houden langer aan. Het aantal veeziekten neemt toe... Kerntechnologie biedt duurzame oplossingen om de productie en de levensomstandigheden van landbouwers en veetelers te verbeteren. ... Lees meer

Artikel

Elke dag moeten er 45 miljoen steriele mannetjes verspreid worden onder de wilde vliegenpopulatie. De nucleaire wetenschap biedt een alternatief voor pesticiden om deze plaag te bestrijden: de steriele-insectentechniek. ... Lees meer

Artikel

Virussen zijn minuscuul, maar ongelooflijk intelligent en resistent. Kerntechnologie helpt bij de opsporing en herkenning van talrijke parasieten. ... Lees meer

Artikel

Door de klimaatverandering zullen we onze landbouw- en voedselsystemen moeten aanpassen.Kerntechnologie biedt duurzame oplossingen om de productie en de levensomstandigheden van landbouwers en veetelers te verbeteren. ... Lees meer

Artikel

In de zoektocht naar nieuwe plantenvariëteiten, past de kerntechnologie een selectie toe via genetische mutatie (mutagenese) zodat planten gemodificeerd kunnen worden om hen beter bestand te maken tegen milieu- en klimaatomstandigheden. ... Lees meer

Artikel

Ja, we eten elke dag bestraald voedsel.
En nee, dat eten is niet radioactief. Waarom wordt nucleaire technologie toegepast op voeding? Daar zijn twee goede redenen voor. ... Lees meer

Het Belgisch Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie: voor de pers, de politiek en het grote publiek. Het wil mensen informeren aan de hand van een reeks uiteenlopende acties. ... Lees meer