Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Veiligheid - Hoe scoorden de stresstests in België?
Veiligheid - Hoe scoorden de stresstests in België?

Stresstests: België scoort uitstekend en beslist een stap verder te gaan

Uit de stresstests van 2011 is gebleken dat de Belgische kerncentrales tot de stevigste van Europa behoren. Dat betekent dat ze bestand zijn tegen extreme natuurverschijnselen. Maar ons land wil nog beter doen en heeft beslist de veiligheidstests uit te breiden.

Context: enkele dagen na het ongeval van Fukushima in 2011 legden de Europese autoriteiten stresstests op voor alle actieve kerncentrales binnen de Europese Unie. Die stresstests moeten aantonen in welke mate de centrales bestand zijn tegen extreme natuurverschijnselen zoals overstromingen en aardbevingen. De kerncentrales van Doel en Tihange doorstaan de tests met glans, maar ons land wil nog beter doen.

Het actieplan "BEST"

Het Federale agentschap voor nucleaire controle (FANC) vraagt om de tests uit te breiden. Enerzijds omdat ons land strengere veiligheidsnormen wil dan de Europese normen. Onze centrales moeten namelijk niet alleen bestand zijn tegen aardbevingen en overstromingen, maar ook tegen blikseminslagen, bosbranden, elektriciteitspannes en ernstige ongevallen. 

Anderzijds omdat België vindt dat er nog andere potentiële bedreigingen zijn waarvoor veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen, namelijk vliegtuigcrashes, gasontploffingen, terrorisme, cyberaanvallen...

Op basis van de eisen en aanbevelingen van het FANC heeft ENGIE Electrabel het actieplan BEST opgesteld. Dat staat voor Belgian Stress Tests. Het plan is in 2013 goedgekeurd. Het FANC, dat de werken overziet, heeft bepaald dat alles tegen eind 2017 klaar moet zijn. 

De kerncentrale van Tihange

366 aanpassingen op meerdere sites in vijf jaar

Hoewel onze centrales geslaagd zijn voor de stresstests, werden toch enkele werkpunten naar voren geschoven voor Doel en Tihange. En de meest kritieke veiligheidsmaatregelen moeten op maat worden gemaakt van de site. Zo waren er 188 opmerkingen uitsluitend voor Tihange 1, 2 en 3, tegenover 139 voor Doel 3 en Doel 4. De andere werkpunten hadden op de beide sites betrekking.

Tihange en Doel: twee sites met grote verschillen

Het eerste punt waarop Doel en Tihange verschillen, is het gevaar op overstromingen. Doel wordt omgeven door uitgestrekte polders die zelfs een aanzienlijke stijging van het waterpeil makkelijk kunnen opvangen. Tihange daarentegen ligt in de smalle vallei van de Maas.

Daarom wordt in Tihange een overstromingsmuur gebouwd, die nagenoeg af is. De afmetingen van die muur zijn indrukwekkend: 2,3 m hoog en 1,8 km lang. daar bevinden zich stroomgeneratoren die ervoor moeten zorgen dat de site niet afhankelijk is van het elektriciteitsnet in geval van een incident. 

Het tweede verschil betreft de gevolgen van een aardbeving. Onder de centrale van Doel zit een zandlaag van 1 km dik. Die vormt een uitstekende schokdemper wanneer zich aardschokken zouden voordoen. De centrale van Tihange staat dan weer op rotsgrond. Daarom steunt de beschermingsmuur die rond de site loopt op 400 pilaren die 12 m diep in de grond zitten.

De kerncentrale van Doel

Constante en geavanceerde verbeteringen

Tijdens de werken in Doel en Tihange wordt er minutieus op toegezien dat elke fase helemaal voldoet aan de voorschriften. In de nucleaire sector is het normaal dat verbeteringsprocedures worden geanalyseerd. Vaak gaat het om 'Beyond Design' verbeteringen, met andere woorden, elementen die nog niet bekend waren op het ogenblik dat de centrale werd gebouwd. Kerncentrales evolueren mee met de technologie.

Het FCVS-systeem

Dit veiligheidssysteem treedt in werking in het zeer onwaarschijnlijke geval dat een fusie plaatsvindt in het hart van de reactor. Het FCVS-systeem (Filtered Containment Venting System) controleert en filtert de lucht voor die uit de centrale ontsnapt.
 
Vandaag zijn er al tal van andere veiligheidsbarrières en -systemen operationeel. Maar daar komt tegen het einde van 2017 het FCVS-systeem bovenop, als extra voorzorgsmaatregel. Zowel  Tihange als Doel 3 en 4 zullen ermee worden uitgerust.

Veilige centrales zonder gevaar op black-outs

België heeft geoordeeld dat we ons beter moeten beschermen tegen een stroomonderbreking en dat we beter voorbereid moeten zijn op ernstige ongevallen. Het gaat om scenario's die zeer onwaarschijnlijk zijn, maar voorkomen is altijd beter dan genezen.

Wat black-outs betreft, hebben zowel Doel als Tihange een strategie uitgewerkt die de kans op een totale stroomonderbreking in ons land onmogelijk maken.
 

In verband met mogelijke noodsituaties zijn heel wat voorstellen naar voren geschoven. Vandaag is België tot een consensus gekomen met de veiligheidsautoriteit (FANC). In Doel zijn de nodige oplossingen al geïmplementeerd. 

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer