Hoe gebeurt de controle en beveiliging van nucleaire sites in België?
Hoe gebeurt de controle en beveiliging van nucleaire sites in België?

De nucleaire sector leeft uiterst strikte veiligheidsprocedures na en wordt onderworpen aan strenge controles. Diverse veiligheidsmechanismen op verschillende niveaus, stresstests, professionele operatoren, audits, permanent toezicht op de niveaus van radioactiviteit: alles wordt in het werk gesteld om een optimale werking te garanderen en om zowel de werknemers als de bevolking en het milieu te beschermen.

En hoe zit het precies in België? Onze kerncentrales worden tot de meest betrouwbare en stevige centrales gerekend.

Dossier

Wat liep er precies mis in Fukushima? En waarom is een ongeval zoals in Japan bij ons zeer onwaarschijnlijk? Op deze pagina vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen. ... Lees meer

Artikel

De kernenergiesector is zonder twijfel de meest gecontroleerde en beveiligde sector ter wereld. ... Lees meer

Dossier

De kernenergiesector is de meest gecontroleerde sector ter wereld. De Europese stresstests hebben aangetoond dat de Belgische installaties tot de meest bestendige van Europa behoren en voldoende robuust zijn om extreme situaties het hoofd te bieden. ... Lees meer

Artikel

De nucleaire veiligheid is bedoeld om ongevallen te voorkomen. Mocht er zich ondanks alles toch een ongeval voordoen, dan bestaan er procedures en noodplannen om de impact ervan op de site en de buitenwereld tot een minimum te beperken. ... Lees meer

Artikel

De kernenergiesector is de meest gecontroleerde sector ter wereld. De Europese stress tests hebben aangetoond dat de Belgische installaties tot de meest bestendige van Europa behoren en voldoende robuust zijn om extreme situaties het hoofd te bieden. ... Lees meer

Veiligheid Ook actueel

Het Belgisch Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie: voor de pers, de politiek en het grote publiek. Het wil mensen informeren aan de hand van een reeks uiteenlopende acties. ... Lees meer