Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Veilig en beveiligd vervoer
Veilig en beveiligd vervoer

Veilig en beveiligd vervoer

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als opdracht om de veiligheid en de beveiliging van personen en van het milieu te garanderen bij het vervoer van radioactief materiaal op Belgisch grondgebied.

Nucleaire veiligheid omvat de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van de ioniserende straling, zowel in normale omstandigheden als bij incidenten of ongevallen.

Het doel van nucleaire beveiliging is kwaadwillige handelingen vermijden, zoals diefstal, misbruik, sabotage enz.

De veiligheid van het vervoer.

Veiligheid en het principe van 'defence in depth'

De veiligheid van het vervoer van radioactieve stoffen berust op het principe van 'defence in depth' (letterlijk: verdediging in de diepte). Dat is gebaseerd op drie pijlers: de robuustheid van de verpakkingen (containment van de inhoud, afscherming ...), de betrouwbaarheid van het vervoer en tot slot de preventie en het beheer van incidenten of ongevallen. De autoriteiten zien voortdurend toe op de naleving van deze drie criteria.

Strenge reglementeringen

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) stelt aanbevelingen op, die regelmatig worden geactualiseerd. Die aanbevelingen worden vervolgens omgezet in Belgische wetten, waarvan de toepassing onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle valt.

De aanbevelingen van het Internationaal Atoomenergieagentschap worden ook overgenomen door de internationale en Europese instellingen die beslissen over de geldende wetgeving voor de verschillende vervoerswijzen van gevaarlijke stoffen.

De reglementering bepaalt de limieten van de dosisdebieten in de omgeving van of bij het contact met de colli en de voertuigen. De maximale blootstelling voor een persoon die zich gedurende 1 uur op 2 meter afstand van een transport van radioactief materiaal bevindt, bedraagt 0,1 millisievert.

De internationale reglementering stelt dat de afzender gedurende het volledige vervoer aansprakelijk is voor de veiligheid van het collo. De vervoerder is verantwoordelijk voor het goede verloop van het vervoer.

Verpakkingen die tegen alles bestand zijn

De verpakkingen zijn ontworpen om de risico's onder controle te houden, zowel bij normale vervoersomstandigheden als bij ongevallen. Hoe hoger de radioactiviteit, hoe performanter de verpakkingen moeten zijn.

Goed om te weten

De stoffen of goederen die bekendstaan als gevaarlijk worden in negen categorieën ingedeeld. Radioactief materiaal behoort tot klasse 7. De wegvoertuigen die ze vervoeren, moeten voorzien zijn van een specifieke signalisatie: oranje borden vooraan en achteraan op het voertuig en ruitvormige etiketten op de zijwanden en de achterkant.

Meer lezen op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer