Het vervoer van radioactieve stoffen in België: 40.000 transporten per jaar.
Het vervoer van radioactieve stoffen in België: 40.000 transporten per jaar.

Transport

Het vervoer van radioactieve stoffen in België: bijna 90 % van de transporten die jaarlijks plaatsvinden in ons land, houdt verband met de medische wereld. Bij de overige 10 % gaat het om radioactieve stoffen die bestemd zijn voor onderzoek en industriële toepassingen, waaronder ook de elektriciteitsproductie door de kerncentrales en voedselbestraling. 

Artikel

De afzender moet bij elk vervoer van radioactieve stoffen een vervoersdocument opstellen met onder meer een omschrijving van de stoffen, een lijst van de voornaamste radio-isotopen, de maximale activiteit en het type colli. Elk vervoer moet conform de reglementeringen verlopen. Ontdek meer

Dossier

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als opdracht om de veiligheid en de beveiliging van personen en van het milieu te garanderen bij het vervoer van radioactief materiaal op Belgisch grondgebied. Ontdek meer

Over het Nucleair Forum

Het Belgisch Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie: voor de pers, de politiek en het grote publiek. Het wil mensen informeren aan de hand van een reeks uiteenlopende acties. Ontdek meer