Kernfusie, nucleaire geneeskunde, onderzoek naar het ontstaan van de aarde,…
Kernfusie, nucleaire geneeskunde, onderzoek naar het ontstaan van de aarde,…

Toekomst

België heeft een wereldwijd erkende expertise in verschillende domeinen van de nucleaire technologie. Vandaag neemt ons land deel aan tal van belangrijke en ambitieuze internationale en toekomstgerichte onderzoeksprojecten. 

Artikel

Als pionier heeft België een unieke expertise kunnen uitbouwen op het vlak van nucleaire technologie en haar vele toepassingen. Dankzij die expertise heeft ons land internationaal een sterke positie. Ontdek meer

Over het Nucleair Forum

Het Belgisch Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie: voor de pers, de politiek en het grote publiek. Het wil mensen informeren aan de hand van een reeks uiteenlopende acties. Ontdek meer