Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

MYRRHA, het prestigeproject van het SCK•CEN
MYRRHA, het prestigeproject van het SCK•CEN

MYRRHA, het prestigeproject van het SCK•CEN

MYRRHA is een polyvalente onderzoeksinfrastructuur die door het SCK•CEN is opgestart op de site van Mol. De infrastructuur trekt specialisten aan uit heel de wereld en draagt op die manier bij aan de internationale uitstraling van het Belgische onderzoek. Het project vertegenwoordigt een investering van ongeveer 1 miljard euro. MYRRHA zal over een tiental jaar in gebruik worden genomen.

Wanneer MYRRHA volledig operationeel zal zijn, zal het 2.000 bijkomende jobs opleveren in België, en in de onmiddellijke omgeving van het SCK•CEN in Mol.

Wat is MYRRHA?

MYRRHA staat voor Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications. Vertaald: multifunctionele hybride onderzoeksreactor voor innovatieve toepassingen.

Kernreactor aangedreven door een deeltjesversneller: MYRRHA als prototype

MYRRHA is wereldwijd het allereerste prototype van een kernreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller. Deze innovatieve kerntechnologie is erg veilig en prima te controleren: als de deeltjesversneller wordt uitgezet, dan stopt automatisch ook de kettingreactie in een fractie van een seconde.

Door de enorme verschillen met bestaande reactoren is MYRRHA een bijzonder vernieuwende onderzoeksreactor. MYRRHA werkt met snelle neutronen die aangestuurd worden door een versneller. De koeling van de reactor gebeurt door een mengsel van lood en bismut. De reactor is subkritisch en is daarom makkelijk te controleren.

Waarom wordt MYRRHA gebouwd?

Dit project versterkt de leidende positie van het SCK•CEN en van België in het domein van het kernonderzoek. MYRRHA speelt hier een cruciale rol in door:

  • Baanbrekend onderzoek naar de vele mogelijkheden van de nucleaire technologie en alle aspecten van kernenergie.
  • De productie van radio-isotopen voor medische diagnose en behandelingen en de ontwikkeling van nieuwe radio-isotopen voor therapeutische doeleinden.
  • De productie van uiterst zuiver gedopeerd silicium voor elektronische toepassingen (windturbines, hybride wagens, hogesnelheidstreinen, ...).
  • De voortzetting van het onderzoek naar technologieën voor de verwerking van radioactief afval door transmutatie.
  • De ontwikkeling van nieuwe types reactoren en splijtstoffen.
  • De opleiding van nieuwe generaties van nucleaire experten.
  • Het testen van materialen en componenten voor de nieuwe reactoren die niet alleen kernsplijting maar ook kernfusie gebruiken.

MYRRHA stimuleert innovatie in heel Europa en speelt een rol in de ontwikkeling van een kenniseconomie.

Motor voor innovatie en ontwikkeling van een Europese kenniseconomie

De Europese Commissie bestempelt MYRRHA als een prioritair internationaal project met grote maatschappelijke relevantie. MYRRHA stimuleert innovatie in heel Europa en speelt een rol in de ontwikkeling van een kenniseconomie. Reden genoeg voor Europa om het SCK•CEN financiële steun te verlenen voor het project. Ook de investering van de Belgische overheid past binnen de Europa 2020-strategie om groei en tewerkstelling in de hele unie te stimuleren.

MYRRHA helpt ons land om de doelstellingen van dat ambitieuze actieplan te bereiken: innovatie ondersteunen, industriële activiteiten versterken en werken aan een koolstofarme economie en een verminderde uitstoot van broeikasgassen. We zetten MYRRHA zelf ook in voor opleiding en training: een nieuwe generatie nucleaire wetenschappers en ingenieurs zal zo mee vormgeven aan de samenleving van de toekomst.

Duurzame kernenergie: een Europees initiatief

MYRRHA past perfect in het strategische plan dat de Europese Commissie heeft opgezet om de ontwikkeling van koolstofarme energietechnologieën te versnellen. Dergelijke technologieën spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde en in het verzekeren van een veilige en onafhankelijke energiebevoorrading van Europa.

De nieuwe aanpak richt zich op het uitwerken van gemeenschappelijke programma's, op een betere benutting van het ruimtelijke potentieel in Europa en op onderzoek, innovatie en maximale exploitatie van alle mogelijkheden op de interne markt. Als wereldwijd unieke infrastructuur focust MYRRHA op onderzoek naar kernafvalbehandeling (transmutatie), splijtstofmaterialen voor kernsplijtingssystemen en fusiematerialen.

De troeven uitgelicht

Eerste troef: veilige en efficiënte kernenergie met minder afval.

MYRRHA is het allereerste prototype van een kernreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller. Zo'n versneller aangedreven systeem of ADS (Accelerator Driven System) heeft twee grote voordelen.

Een ADS heeft een subkritische kern: er is niet genoeg splijtbaar materiaal om de kettingreactie te onderhouden. Het is een erg veilige en prima te controleren nucleaire technologie: als de deeltjesversneller wordt uitgezet, dan stopt automatisch ook de kettingreactie in een fractie van een seconde.

Het tweede voordeel is het gebruik van snelle neutronen. Dankzij die snelle neutronen maakt een ADS zoals MYRRHA optimaal gebruik van de uranium splijtstof, waardoor de hoeveelheid radioactief afval vermindert. Bovendien is een versneller aangedreven systeem perfect geschikt voor een veilige en geconcentreerde transmutatie van langlevend afval.

Tweede troef: materialen en splijtstoffen voor nieuwe reactoren en kernfusie.

Op termijn neemt MYRRHA de taken over van de Belgische reactor BR2. Als flexibele en krachtige materiaal-testreactor speelt BR2 al meerdere decennia een essentiële rol in het internationale onderzoek naar de veiligheid van reactoren, materialen en splijtstoffen voor verschillende reactortypes en het Europese kernfusieprogramma.

Bestralingstesten in MYRRHA zullen de basis vormen voor de ontwikkeling van materialen en onderdelen voor toekomstige nucleaire systemen. Deze systemen zullen veiliger zijn, efficiënter gebruik maken van de uraniumvoorraden en minder radioactief afval produceren. Het onderzoek in MYRRHA moet ons ook vooruithelpen bij het ontwikkelen van de technologie voor kernfusie.

Derde troef: wereldwijde vraag naar radio-isotopen.

Het Studiecentrum voor Kernenergie behoort op wereldvlak tot de vijf grootste producenten van verschillende types medische en industriële radio-isotopen. België neemt bijna 30% van de wereldbehoefte voor zijn rekening. De vraag van de gezondheidssector naar isotopen voor diagnose en therapie is nu al groot. Door technologische vooruitgang in de nucleaire geneeskunde verwachten we een bijkomende stijging van het gebruik van medische radio-isotopen.

Momenteel produceren we die radio-isotopen in de BR2-reactor. Om na de sluiting van BR2 in 2026 de bevoorrading en leiderspositie van België te verzekeren, neemt MYRRHA deze productietaak over. MYRRHA maakt het bovendien mogelijk om nieuwe types radio-isotopen te ontwikkelen die ziekten nog doeltreffender bestrijden met minder schadelijke neveneffecten. Het SCK•CEN draagt zo bij tot een betere volksgezondheid.

Vierde troef: opwarming van de aarde bestrijden met gedopeerd silicium.

Om hernieuwbare energie op te wekken, hebben installaties zoals windturbines en zonnepanelen nood aan halfgeleiders die elektriciteit op een efficiënte wijze transporteren. Neutronengedopeerd silicium is de ideale oplossing voor deze toepassingen met hoge elektrische vermogens, net als voor hybride wagens en hogesnelheidstreinen.

De productie van neutronengedopeerd silicium is een van de specialiteiten van de BR2-reactor. De bestralingscapaciteit vertegenwoordigt ongeveer 20% van de huidige wereldproductie en ook hier zien we een stijgende trend. MYRRHA moet in de toekomst die toenemende vraag opvangen. Zo draagt de onderzoeksreactor bij tot de realisatie van koolstofarme technologieën.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer