Vandaag wordt kerntechnologie in de geneeskunde gebruikt.
Vandaag wordt kerntechnologie in de geneeskunde gebruikt.

Wanneer kerntechnologie wordt ingezet voor medische toepassingen, kunnen artsen vroeger én preciezer diagnoses stellen waar andere methodes tekortschieten. Nucleaire technologie kan ook gebruikt worden om gerichte behandelingen uit te voeren, zonder chirurgische ingreep. Elk jaar doen wereldwijd 30 miljoen mensen een beroep op deze technologie voor ongeveer 60 verschillende aandoeningen.

Artikel

Radio-isotopen worden ingezet bij de diagnose en de behandeling van ziekten. De techniek wordt wereldwijd jaarlijks gebruikt bij meer dan 30 miljoen mensen. Voor de productie en het transport van die radio-isotopen moeten heel wat stappen doorlopen worden, en liefst zo snel mogelijk. ... Lees meer

Artikel

Jaarlijks krijgen 30 miljoen mensen bij 60 verschillende ziektebeelden een diagnose of een behandeling dankzij de nucleaire geneeskunde. En die cijfers nemen alleen maar toe. ... Lees meer

Artikel

De radioactiviteit van radio-isotopen neemt zeer snel af. De tijd waarin de helft ervan is verdwenen, wordt de halveringstijd genoemd. En die kan variëren van enkele uren tot meerdere dagen. ... Lees meer

Artikel

Elk jaar hebben 3 miljoen mensen radio-isotopen nodig voor de behandeling van hun ziekte. In de meeste gevallen gaat het om een of andere vorm van kanker. ... Lees meer

Dossier

Wereldwijd gebruiken gespecialiseerde ziekenhuizen radioactieve isotopen voor de diagnose en behandeling van tal van ziekten. Daarvan doet wereldwijd een op de drie ziekenhuizen een beroep op de in België geproduceerde radio-isotopen. ... Lees meer

Artikel

Onze bedrijven en onderzoeksinstellingen behoren tot de beste producenten ter wereld van medische radio-isotopen en hun afgeleide producten. Onze Belgische specialisten werken zowel aan onze universiteiten als in de daaraan verbonden universitaire ziekenhuizen. ... Lees meer

Medisch Ook actueel

Het Belgisch Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie: voor de pers, de politiek en het grote publiek. Het wil mensen informeren aan de hand van een reeks uiteenlopende acties. ... Lees meer