Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Welke koolstofarme oplossingen kiezen andere landen?

Verschillende andere landen kiezen voor kernenergie om hun energiemix koolstofarm te maken.

Veel andere landen kiezen voor kernenergie om hun energiemix koolstofarm te maken. Van alle elektriciteit die in de Europese Unie wordt opgewekt, is 27% afkomstig van kernenergie. Meer dan de helft van de koolstofarme elektriciteit wordt geproduceerd in kerncentrales.

Over de hele wereld investeren landen in kernenergie om hun CO2-uitstoot terug te dringen, om hun energiebevoorrading veilig te stellen en om de energieprijzen stabiel te houden.

We stellen vast dat de nucleaire capaciteit wereldwijd toeneemt. Momenteel worden in 15 landen 60 reactoren gebouwd. Het merendeel van de geplande reactoren bevindt zich in Azië, in landen waar de economie floreert of waar de vraag naar elektriciteit snel toeneemt. In totaal liggen er concrete plannen op tafel voor 160 nieuwe kernreactoren met een totale nettocapaciteit van 182.000 MWe, en daarbovenop zijn er nog eens 300 voorgesteld.

In 2016 kenden we de sterkste stijging van de nucleaire capaciteit sinds 1990 (10 GW bruto). Tegen 2100 moeten we de gemiddelde temperatuurstijging van de aarde tot 2°C beperken. Een stijging van 20 gigawatt nucleaire capaciteit per jaar is nodig om de klimaatdoelstelling van 2 °C te halen. De experts van het International Energy Agency voorzien dat het aantal kerncentrales tegen 2050 zal verdrievoudigen.

Wat is de situatie in andere Europese landen die net als wij gebruikmaken van kernenergie?

De grafiek hieronder toont de CO2-uitstoot van verschillende landen. De landen die kernenergie gebruiken, zijn ook die landen die het minst CO2 uitstoten. Zweden, België, Finland en Frankrijk zijn goede voorbeelden. Momenteel telt de Europese Unie 130 actieve kernreactoren in 15 lidstaten.

In Duitsland heeft de regering in 2011 beslist om alle kerncentrales te sluiten tegen 2022. Die keuze kadert in het energiebeleid dat de ‘Energiewende’ wordt genoemd. De kerncentrales moeten tegen dan allemaal vervangen zijn door steenkoolcentrales en hernieuwbare energie (zon en wind). Op dit moment vertegenwoordigt kernenergie 13% van de energiemix. In 2016 was meer dan 40% van de elektriciteit afkomstig van fossiele brandstoffen. Doordat Duitsland gebruikmaakt van steenkool (17,2%), bruinkool (23,1%) en aardgas (12,4%) stoot het meer CO2 uit dan eender welk ander land in de Europese Unie.

Zweden is een van de weinige landen die weinig of geen CO2 uitstoot voor zijn elektriciteitsproductie. Daar is een logische verklaring voor. De Zweedse energiemix bestaat voor een groot deel uit waterkracht. Ongeveer 40% van de elektriciteit wordt er opgewekt in waterkrachtcentrales en nog eens 40% in kerncentrales. De resterende 20% is afkomstig van zon, wind en biobrandstof.

In Finland is de situatie nog helemaal anders. Dit land is voor 22% van zijn energieverbruik afhankelijk van de invoer uit andere landen. Kernenergie vertegenwoordigt er 22% van de energiemix, waterkrachtcentrales 18% en biomassa 12%. De rest is hoofdzakelijk afkomstig van wind, gas en steenkool. De CO2-uitstoot is in 2016 met 6% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor en die stijging is hoofdzakelijk te wijten aan het verbruik van steenkool.

Frankrijk is aan het evolueren naar een economie zonder fossiele brandstoffen. Meer dan 70% van de energie wordt er geproduceerd in kerncentrales. Met 58 reactoren verspreid over 19 verschillende sites beschikt Frankrijk over het grootste kerncentralepark van Europa en het op één na grootste ter wereld na de Verenigde Staten. Onze zuiderburen zijn eveneens de grootste uitvoerders van elektriciteit wereldwijd. In 2016 exporteerden ze 39 TWh elektriciteit, wat overeenkomt met pakweg de helft van de totale productie van België.

Welke conclusies kunnen we daaruit trekken?

Alle lidstaten maken zich zorgen om het klimaat en streven naar een schonere energiebevoorrading, maar de oplossingen die ze daarvoor bedenken, verschillen van land tot land.

Sommige lidstaten hebben beslist hun kerncentrales te sluiten, anderen nemen net hun toevlucht tot kernenergie en bouwen nieuwe centrales (zoals Finland).

De eerste landen die kozen voor een kernuitstap beginnen in te zien dat de alternatieven nog niet volstaan.

De landen die kernenergie overwegen voor hun energiebevoorrading in de toekomst en die volop inzetten op de strijd tegen de klimaatverandering, getuigen van een langetermijnvisie waar economie en decarbonisatie hand in hand gaan.

Bron: World Nuclear Association

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer