Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Kernenergie wereldwijd - India
Kernenergie wereldwijd - India

Kernenergie in India

Tegen 2030 zal India het meest bevolkte land zijn met meer dan 1,5 miljard inwoners. En 25% van de bevolking (meer dan 80% van de bevolking van de Europese Unie) heeft nog steeds geen toegang tot stroom. Dat toont aan hoe immens groot de behoefte is aan productiecapaciteit voor elektriciteit. India heeft dus een groot plan uitgewerkt voor de bouw van nieuwe koolstofarme productiecapaciteit, waaronder voor kernenergie.

Elektriciteitsmix: 2/3 fossiele brandstoffen, 1/3 koolstofarm

Meer dan 76% van de elektriciteit in India werd geproduceerd door centrales die steenkool of bruinkool verbranden en 4% werd opgewekt door gas- en stookoliecentrales. 20% van de elektriciteit wordt opgewekt door koolstofarme energiebronnen: waterkracht, hernieuwbare energie en kernenergie. Elektriciteit speelt een sleutelrol in de economische ontwikkeling van het land. De consumptie zal in stijgende lijn gaan in de komende jaren. Sinds 2003, met de Electricity Act, heeft India de energietransitie ingezet.

In de toekomst wil India het aandeel van steenkool in de elektriciteitsproductie verminderen, ook al zijn er nog steeds nieuwe centrales in aanbouw. Het land heeft een uitgebreid plan uitgewerkt voor de bouw van nieuwe koolstofarme productiecapaciteit met voornamelijk hernieuwbare energie (windenergie en zonne-energie), maar ook waterkracht en kernenergie. Tegen 2026 – 2027 moet het aandeel van de koolstofarme productiemiddelen goed zijn voor ongeveer 56% van het productiepark.

De operationele, in aanbouw en geplande kernreactoren in India (bron: World Nuclear Association)

Kernenergie in India: 20 operationele kernreactoren en meerdere in aanbouw

In 2017 is kernenergie goed voor 6 219 MW en voor 22 kernreactoren, waarvan het merendeel kleine reactoren zijn. 6 reactoren, waarvan 2 dicht bij de ingebruikname staan, goed voor een totale productie van 4 800 MW, zijn momenteel in aanbouw op 3 sites. Twee sites worden voorbereid voor de bouw van 4 reactoren, goed voor 3 400 MW.

De Indische regering heeft in 2017 beslist om de bouw van 10 kernreactoren van 700 MW op te starten, deze kunnen dan in gebruik genomen worden in 2031. Het zullen reactoren zijn van het type PHWR (zware waterdrukreactor), gemaakt in India. Er zullen ook twee andere reactoren van 1 000 MW elk worden gebouwd. Andere plannen voor de bouw van ongeveer 24 bijkomende reactoren worden bestudeerd.

India beschikt over 6 onderzoekscentra

Waaronder een testreactor met snelle neutronen (FBTR) die sinds 1985 operationeel is en in 2011 een verlenging van 20 jaar heeft gekregen.

De kleine onderzoeksreactor van Kamini (Kalpakkam mini) bestudeert het gebruik van thorium als splijtstof. Het is de enige reactor ter wereld die U-233 gebruikt, dat is een splijtbare isotoop afkomstig van thorium 232.

Het meest recente “Global Center for Nuclear Energy Partnership”, werd ingehuldigd in 2014 en omvat 5 scholen respectievelijk voor: gevorderde nucleaire systemen, nucleaire veiligheid, radiologische veiligheid, de typering van nucleaire materialen en de toepassingen van radio-isotopen.

Bronnen: World Nuclear Association, , India Energy Forum, Central Electricity Authority, Department of Atomic Energy.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer