Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Kernenergie wereldwijd - Verenigd Koninkrijk
Kernenergie wereldwijd - Verenigd Koninkrijk

Kernenergie in Groot Brittannië

Het Verenigd Koninkrijk nam het voortouw op het gebied van kernenergie in Europa. Op dit moment zorgen 15 kernreactoren voor ongeveer 21% van de elektriciteitsproductie van het Verenigd Koninkrijk. In dit artikel vindt u de informatie over de Britse elektriciteitsmix, de bouwplannen voor nieuwe kerncentrales en de projecten in de ontwikkeling van kleine modulaire reactoren.

De elektriciteitsmix van het Verenigd Koninkrijk in 2017.

De elektriciteitsmix van het Verenigd Koninkrijk

De Britse elektriciteitsmix bestaat uit bijna gelijke delen fossiele energie (aardgas en steenkool) en koolstofarme energie (hernieuwbare en kernenergie).

In 2017 haalde het Verenigd Koninkrijk zijn elektriciteit uit:

  • 50% fossiele energie: de aardgascentrales (42%) en de koolsteencentrales (9%);
  • de hernieuwbare energie voor 25,5% (wind 11%, zon 3,1%, water 2,5%, biobrandstoffen 8,9%);
  • de kerncentrales voor 21% (hoewel ze slechts instaan voor 9% van de productiecapaciteit);
  • de rest uit andere brandstoffen (petroleum en afval).

In 2016 was het Verenigd Koninkrijk een netto-importeur van elektriciteit voor ongeveer 5% van zijn behoeften. De import kwam voornamelijk uit Frankrijk, Nederland en Ierland. Extra interconnecties worden gebouwd naar België (inbedrijfstelling in 2018), met Frankrijk (kernenergie) en tussen Schotland en Noorwegen (hydro-elektriciteit).

Meer lezen

Kernenergie levert in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 21% van de elektriciteit

Eind 2017 waren in het Verenigd Koninkrijk 15 reactoren actief op 8 locaties. Met een totale productiecapaciteit van 8883 MW verzekeren ze samen circa 21% van de Britse elektriciteitsproductie.

Het Verenigd Koninkrijk beschikt over gespecialiseerde ondernemingen in alle onderdelen van de splijtstofcyclus (van verrijking tot opwerking). De nucleaire industrie stelt ongeveer 64.000 mensen rechtstreeks te werk.
De publieke opinie staat eerder positief tegenover het gebruik van kernenergie om elektriciteit te produceren. Volgens een peiling van het Department for Business, Energy & Industrial Strategy uit 2017 is 38% van de bevolking voor kernenergie, 38% is niet voor of tegen, 22% is tegen en 2% weet het niet.
Uit een andere peiling blijkt dat 72% van het grote publiek ermee instemt dat kernenergie haar plaats heeft in de Britse elektriciteitsmix.

Nucleaire sites in het Verenigd Koninkrijk.

Het Verenigd Koninkrijk heeft resoluut gekozen voor een mix van koolstofarme energiebronnen, een combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie. Het zal nieuwe kerncentrales bouwen met een totale capaciteit van 19.000 MW.

Een proactief beleid om de CO2-uitstoot te verminderen

In de voorbije jaren was het energiebeleid van het Verenigd Koninkrijk sterk gericht op de vermindering van de CO2-uitstoot. Er werden grote programma's opgezet, zoals de 'Climate Change Act' en 'Clean Growth Strategy'. Met deze plannen wil men tegen 2050 de CO2-uitstoot met ten minste 80% verminderen tegenover de uitstoot van 1990 en zorgen voor een energievoorziening tegen betaalbare prijzen voor ondernemingen en particulieren.

Voor de elektriciteitsproductie heeft de Britse overheid meerdere prioriteiten bepaald, zoals de ontmanteling van de steenkoolcentrales en de bouw van nieuwe kerncentrales met een totale capaciteit van 19.000 MW (ter info: het Belgische nucleaire park heeft een capaciteit van 6000 MW).

Het Verenigd Koninkrijk heeft resoluut gekozen voor een mix van koolstofarme energiebronnen, een combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie. Het Departement voor Energie en Klimaatverandering schat dat hernieuwbare energie en kernenergie tegen 2035 voor 75% van de elektriciteitsproductie zullen zorgen (tegenover 46% in 2015).

Het programma voor nieuwe kerncentrales is van start gegaan

Het Verenigd Koninkrijk heeft een programma gestart voor de bouw van kerncentrales die samen 19.000 MW kunnen produceren en tegen 2030 in bedrijf moeten worden gesteld. Voor de nieuwe centrales werden in het Verenigd Koninkrijk acht locaties gekozen: Bradwell, Hartlepool, Heysham, Hinkley Point, Oldburry, Sellafield, Sizewell en Wylfa. Dit programma voor nieuwe bouwwerken leveren belangrijke industriële voordelen en is gunstig voor de werkgelegenheid, met name aanzienlijke gelegenheden voor de Britse toeleveringsketen van de kernindustrie en voor de verwerkende industrie en de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk.

De bouw van nieuwe kerncentrales zal de Britse economie een grote impuls geven. Elk nieuw project levert tot 25.000 banen op.

Meer lezen

Hinkley Point C

EDF Energy, die meerdere reactoren in het Verenigd Koninkrijk uitbaat, is einde 2016 gestart met de bouw van twee EPR-reactoren met een totaal vermogen van 3260 MW op de site Hinkley Point C. De inbedrijfstelling van deze twee reactoren is voorzien voor einde 2025 met een werkingsduur van 60 jaar. Ze vormen het eerste deel van het bouwprogramma voor de productie van 19.000 MW.

Meer lezen

Bekijk hier meer over het NAMRC.

Het NAMRC: nucleaire innovatie voor een koolstofarme toekomst

Het NAMRC (Nuclear Advanced Manufacturing Research Center) in Sheffield, Verenigd Koninkrijk, is de Britse innovatiepool van kerntechnologie.

Het NAMRC is opgericht door de universiteiten van Sheffield en Manchester en doet toegepast onderzoek om de kernenergie te ondersteunen voor een koolstofarme toekomst.
Het NAMRC maakt gebruik van de kennissynergie, een omvangrijke infrastructuur en van het uitproberen van innovatieve technieken.

Ontdek het NAMRC en zijn innovaties.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer