Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Kernenergie wereldwijd - Finland
Kernenergie wereldwijd - Finland

Kernenergie in Finland

Finland wordt gekenmerkt door een grote consumptie van elektriciteit. Het land wil zijn productiecapaciteit van kernenergie vergroten omwille van het klimaat, maar ook om zijn energieonafhankelijkheid te versterken. Ontdek de energieaanpak van Finland, de bouwprojecten voor kerncentrales en de recente ontwikkelingen in het beheer van radioactief afval.

Een voor 80 % koolstofarme elektriciteitsmix

In 2017 heeft Finland bijna een kwart van zijn elektriciteit geïmporteerd. De elektriciteitsproductie is gebaseerd op hernieuwbare energie, kernenergie, maar ook op energie uit fossiele brandstoffen. De Finse elektriciteitsmix was in 2017 samengesteld uit 33,2% kernenergie en 47% hernieuwbare energie. Deze combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie zorgt voor een energiemix die voor 80% koolstofarm is. Binnen deze hernieuwbare energie vinden we voor 22% aan hydro-elektriciteit, voor 7,4% aan windenergie en voor 16,8% aan biomassa. De fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas en olie) tellen voor 14,6% en turf voor 4,1%. 52% van de productie wordt verzekerd door binnenlandse energiebronnen.

Bouwen aan een koolstofarme maatschappij

Het programma van de Finse overheid mikt op het bouwen aan een koolstofarme maatschappij en, tegen 2050, op het verminderen van de broeikasgassen met 80 tot 95% ten opzichte van 1990. Het programma steunt op een groei van het aandeel van hernieuwbare energie, de afschaffing van het gebruik van steenkool voor de energieproductie, de vermindering met de helft van het binnenlands gebruik van geïmporteerde olie en meer gebruik van biobrandstoffen voor verplaatsingen. Wat de elektriciteitsvoorziening betreft, gaat het plan uit van een scenario waar de elektriciteitsproductie uit kernenergie zou stijgen met 60% tegen 2020 en met 80% tegen 2030.

De kerncentrale van Loviisa

Kernenergie speelt en zal een fundamentele rol blijven spelen in Finland

De regering is van oordeel dat kernenergie een fundamentele rol speelt in de realisatie van de energie- en klimaatstrategie (Finnish Climate and Energy Strategy)), want kernenergie produceert zo goed als geen broeikasgassen.

Vier kernreactoren zijn operationeel in Finland. Twee op de site van Loviisa en twee op de site van Olkiluoto. Het is ook in Olkiluoto wordt momenteel de vijfde Finse kernreactor gebouwd. De bouwvergunning voor een zesde reactor op de site van Hanhikivi werd ingediend bij de regering.

Voor 75% van de beleidsmakers is kernenergie efficiënt middel in de strijd tegen klimaatverandering

Volgens een recente peiling uitgevoerd door TVO (het bedrijf dat de centrale van Olkiluoto uitbaat) bij de Finse beleidsmakers, ziet 75% onder hen kernenergie als een efficiënt middel om de klimaatverandering te bestrijden. De helft ziet kernenergie ook als een energieoplossing op lange termijn. Wat het radioactief afval betreft, vindt de helft van de bevraagde personen dat dit in alle veiligheid nationaal kan opgeslagen worden ondergronds.

De bouw van een nieuwe kerncentrale: Olkiluoto 3

De 5e Finse reactor, de EPR-reactor in Olkiluoto met een kracht van 1 600 MW, is de fase ingegaan van de testen die voorafgaan aan de opstart van de reactor. De warme testen zijn gestart begin 2018. Eens deze volledig zijn uitgevoerd, kan de goedkeuring voor de werking ervan afgeleverd worden. De splijtstofelementen zijn reeds aangekomen in de installaties van de centrale. Volgens de laatste vooruitzichten zal de reactor voor de eerste keer kunnen worden aangesloten op het netwerk in december 2018.

Een zesde reactor in voorbereiding

Het bedrijf Fennovoima wil op de site van Pyhäjoki een reactor bouwen van 1 200 MW, genaamd Hanhikivi 1. De voorbereidende civieltechnische werken zijn reeds opgestart. Fennovoima hoopt de bouwvergunning te ontvangen in 2019.

Nucleair afval: de bouw van een eerste definitieve opslagplaats

Alle gebruikte splijtstofelementen komende van de kerncentrales van Loviisa en Olkiluoto zullen definitief worden opgeslagen in een speciaal gebouwde infrastructuur ondergronds op de site van Olkiluoto. Deze infrastructuur omvat enerzijds een fabriek bovengronds waar de elementen zullen worden ingekapseld in containers (canisters) ontworpen voor de definitieve opslag en anderzijds een reeks ondergrondse gangen voor de definitieve opslag van de containers.

De uitbating van een nucleaire installatie vereist een vergunning om te mogen werken. Posiva zal deze specifieke aanvraag indienen in 2020. De opslagoperaties zouden moeten beginnen in de jaren 2020. Posiva zou dan het eerste bedrijf ter wereld zijn dat de definitieve opslag regelt van gebruikte splijtstofelementen in een diepe geologische grondlaag

Bronnen: World Nuclear Association, Statistics Finland, Ministry of Economic Affairs and Employment, TVO, Finnish Energy Industry, Posiva, Fennovoima.

Schematisch zicht op de definitieve opslagplaats van Olkiluoto. (bron: Posiva)

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer