Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Kernenergie wereldwijd - China
Kernenergie wereldwijd - China

Kernenergie in China

China is een immens land, met ongeveer 1,4 miljard inwoners. De behoefte aan energie is er enorm en blijft maar groeien. Om het hoofd te bieden aan deze groei en om zijn klimaatdoelstellingen te respecteren, heeft China uitgebreide investeringsprogramma’s opgestart zowel voor hernieuwbare energie, als voor kerncentrales. China heeft het aantal functionerende kerncentrales met 10 vermenigvuldigd ten opzichte van het jaar 2000. Een overzicht.

Minder fossiele brandstoffen, minder luchtvervuiling

Een vertienvoudiging van het aantal kerncentrales sinds het jaar 2000

China wil voor de elektriciteitsproductie minder afhankelijk worden van steenkool. Dat is namelijk een bron van veel vervuiling, eerst en vooral omdat het vervoerd moet worden van de mijnen uit het westen en het noorden van het land naar de kuststreek in het zuidoosten en daarnaast door de verbranding ervan in de centrales.
China heeft het aantal functionerende kerncentrales met 10 vermenigvuldigd ten opzichte van het jaar 2000. Het is het land met de snelste vooruitgang voor kernenergie ter wereld. Zo is China op internationale schaal ook een grote speler geworden in alle segmenten van de nucleaire keten (ontwerp, bouw, uitbating,…). Ontdek nu de belangrijkste eigenschappen van de Chinese elektriciteitsmix, het nucleair programma, de technologische vooruitgang,…

De groei van elektriciteitsproductie: kernenergie produceerde 16,5% meer in 2017.

De Chinese elektriciteitsmix: 70 % fossiele brandstoffen en 30 % koolstofarme energiebronnen

De Chinese elektriciteitsmix is gekenmerkt door een sterke afhankelijkheid van steenkool. De fossiele brandstoffen zijn goed voor 71% (ongeveer 67% voor steenkool en 4% voor aardgas), waterkracht is goed voor 19%, windenergie voor 5%, kernenergie voor 4% en de rest is afkomstig van zonne-energie en biomassa.

Om aan de vraag te voldoen hebben de elektriciteitscentrales, 6,5% meer geproduceerd dan in 2016. De groei in de productie werd voornamelijk opgevangen door middel van koolstofarme productiebronnen: zonne-energie, biomassa en kernenergie.

Het Chinese energiebeleid: energietransitie naar een koolstofarme toekomst, met kernenergie

China is begonnen aan zijn energietransitie naar een koolstofarme toekomst. Het land is gestart met de omvorming van een energiesysteem gebaseerd op steenkool met een zware kost voor het milieu naar een CO2-arm systeem dat rekening houdt met het milieu. De grootste doelstelling is om de steenkoolconsumptie te verminderen, die enerzijds zorgt voor luchtvervuiling die schadelijk is voor de gezondheid in het merendeel van de grote Chinese steden. Anderzijds, zorgt de steenkoolconsumptie ook voor ernstige waterverontreiniging en een verslechtering van de bodem. China heeft als doelstelling om tegen 2030 het aandeel van de elektriciteitsproductie via koolstofarme energiebronnen op te trekken tot 50% (29% in 2017).

Meer weten over de Chinese energiepolitiek

Operationele, in aanbouw en geplande kerncentrales in China.

Waarom kent China de snelste vooruitgang op het vlak van kernenergie ter wereld?

Begin 2018 beschikt China over 38 kernreactoren die in werking zijn. Ze vertegenwoordigen een productiecapaciteit van 35 820 MW. In 2017 hebben de Chinese kerncentrales 16,5% meer geproduceerd ten opzichte van 2016).

China heeft het grootste deel van de kerncentrales geplaatst langs de kust in het zuidoosten van het land, dat is de meest economisch ontwikkelde regio. Dankzij kernenergie wil China zijn energieonafhankelijkheid vergroten, de afhankelijkheid van steenkool en olie verkleinen en zijn CO2-uitstoot beperken, terwijl de economische groei blijft aanhouden.

Begin 2018 waren er, buiten de 38 operationele kernreactoren, nog 19 reactoren in aanbouw en de bouw van 6 tot 8 bijkomende reactoren zou moeten starten in 2018. In totaal zijn er al 39 kernreactoren gepland en 100 andere worden voorgesteld. Tegen 2030 heeft de Chinese regering een capaciteit van 120 000 tot zelfs 150 000 MW als doel gesteld. Met andere woorden een verdrievoudiging van de productiecapaciteit van kernenergie.

Meer weten

De export van de Chinese kerntechnologie

Vandaag beheerst China de hele productieketen van een kerncentrale en exporteert het land ook zijn kerntechnologie naar de hele wereld. China heeft al 4 reactoren verkocht in Pakistan en heeft een contract ondertekend met Roemenië om de bouw van de reactoren 3 en 4 van Cernavodă af te ronden. Andere contracten met Argentinië, het Verenigd Koninkrijk, Iran, Turkije, Zuid-Afrika, Kenia, Egypte, Soedan, Armenië en Kazachstan worden nog onderhandeld.

Drijvende kernreactor (bron: CNNC)

De reactoren van de toekomst

De China National Nuclear Corporation (CNNC) heeft een kader ontwikkeld voor de technologische innovatie rond kernenergie genaamd “Dragon Rising 2020 ”. CNNC heeft een volledig en professioneel innovatiekader uitgewerkt inzake kerntechnologie, dat 23 gegronde onderzoeksinstellingen voor kerntechnologie omvat, alsook vergevorderde installaties voor het uitvoeren van experimenten. Een volledig beheersysteem voor de wetenschappelijke technologische innovatie werd opgericht.

Het technologische innovatieprogramma “Dragon Rising 2020”, dat acht projecten voor het aantonen van technische innovaties telt en 12 projecten voor technologische verbetering, werd opgestart.

Small Modular PWR

China ontwikkelt verschillende types kleine modulaire reactoren, met name voor de drijvende kerncentrales. Deze kleine reactoren met een werkingsduur van 60 jaar zullen het mogelijk maken om niet alleen elektriciteit te produceren, maar daarnaast ook warmte voor de ontzilting van het zeewater.

Snelle neutronenreactoren

Een eerste proefreactor van een twintigtal MW werd op het netwerk aangesloten in 2011. Gesterkt door deze ervaring heeft China een demonstratiereactor van 600 MW ontworpen, waarvan de bouw is begonnen eind 2017 op de site van Xiapu in de provincie Fujian. De ingebruikname is voorzien in 2023.

Meer weten

Drijvende kernreactor

In navolging van Rusland, ontwikkelt China ook drijvende kerncentrales voor binnenlands gebruik in eerste instantie en vervolgens later voor export. De eerste zeereactor voor de provincie Hubei zou operationeel moeten zijn in 2020.

Meer weten


Bronnen: World Nuclear Association, IAEA, China Energy Portal, China Electricity Council, China Nuclear Energy Association, China National Nuclear Corporation, Power Magazine.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer