Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Transport van radioactief afval in België
Transport van radioactief afval in België

Transport van radioactief afval in België

Het transport van radioactief afval is maar een klein onderdeel van het totale transport van radioactieve stoffen in België. Het FANC houdt toezicht op de veiligheid van dit transport. Het beheer van het kernafval is in handen van het NIRAS. En bij Belgopress in Dessel gebeurt de verwerking en opslag. Deze drie instanties zijn verantwoordelijk voor een veilig en duurzaam beheer voor elk type radioactief afval in België.

Soorten kernafval

Er bestaan soorten radioactief afval die op verschillende manier getransporteerd worden: laagactief afval enerzijds en middelactief en hoogactief afval anderzijds.

Laagactief afval wordt geproduceerd bij de dagelijkse werking van de kerncentrales en bij de productie en het gebruik van radio-isotopen. Het gaat hier om beschermende kleding, filters van ademhalingsmaskers en medisch afval. Meestal wordt dit afval verzameld in plastic zakken of containers. Daarna wordt het in kleine metalen vaten gestopt, voor het in een container gaat richting Belgoprocess, een filiaal van het NIRAS dat voor de berging en verwerking van het afval verantwoordelijk is. Jaarlijks zijn er van dit type afval een 200-tal transporten.

Middelactief en hoogactief afval is vooral afkomstig van de productie van kernenergie, het onderzoek naar kernbrandstof en de opwerking ervan. Dit type transport vindt niet elk jaar plaats en er komt een specifieke voorbereiding aan te pas.

De rol van het NIRAS

In België wordt elke houder van radioactief afval wettelijk verplicht om dit afval te transporteren naar het NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval in verrijkte Splijtstoffen. Vanaf het verzoek tot verwijdering van de houder tot de opslag bij Belgoprocess, vindt de overdracht plaats in 8 stappen. Die 8 stappen omvatten verschillende controles en er wordt ook gecheckt of er geen besmetting aanwezig is.

Het NIRAS organiseert het transport en is er voor verantwoordelijk, maar de uitvoering van het transport gebeurt wel door gespecialiseerde bedrijven. 

Wat doet het FANC?

Het FANC of Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is verantwoordelijk voor het toezicht op alle activiteiten die te maken hebben met het transport van radioactieve stoffen op ons grondgebied. 

Dit agentschap schrijft de transportvergunningen uit en de certificaten voor validatie van pakketten. Het organiseert ook de opleiding voor chauffeurs. En het schrijft, na examinering, ook het certificaat uit van Veiligheidsadviseur klasse 7.

Elk jaar doet het FANC naast heel wat inspecties ook meer dan 200 controles van transportmiddelen zoals wegvoertuigen, treinen, boten en vliegtuigen. 

Uitzonderlijke transporten

Volgens de internationale verdragen is elk land verantwoordelijk voor zijn eigen afval. Daarom werden de hoogactieve afvalstoffen die ontstaan zijn bij de opwerking van kernbrandstof in Doel en Tihange, uit Frankrijk naar België gerepatrieerd via konvooien op het spoor. Bij hun aankomst in het station van Mol werden de containers overgeladen op vrachtwagens om de overdracht te garanderen aan de gebouwen voor tussentijdse opslag van Belgoprocess in Dessel.

Ook het afval van de opwerking van kernbrandstof gebruikt bij de onderzoeksreactor BR2 van het Studiecentrum voor Kernenergie SCK.CEN keerde per boot terug uit Dounreay in Schotland naar de haven van Antwerpen en vervolgens over de weg tot in Dessel.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer