Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Belgoprocess: de hoeveelheid kernafval delen door 80

Wat weten we over kernafval? Waar komt het vandaan? Hoe wordt het verwerkt? En tot slot, hoe kunnen we de hoeveelheid verminderen? Ziedaar de ambitie van deze Belgische innovatie: een plasmaprocédé dat de hoeveelheid kernafval drastisch vermindert en dus ook het volume dat moet worden opgeslagen.

In ons land bedraagt het totale volume hoogradioactief kernafval 5 gram per persoon per jaar (ongeveer 1 vingerhoed per Belg).

Laten we beginnen met even de context van deze innovatie te schetsen aan de hand van een korte uitleg over kernafval.

Kernafval, of radioactief afval, wordt niet alleen in kerncentrales geproduceerd. Vaak is het afkomstig van ziekenhuizen en laboratoria, onderzoekscentra en universiteiten, producenten van kernbrandstoffen of zelfs industriële en landbouwbedrijven.

In België wordt al het kernafval nauwgezet geïnventariseerd, gekwantificeerd en gecategoriseerd naargelang van de stralingsgraad en de levensduur. Daarna wordt het gecomprimeerd en opgesloten in vaten, die in speciaal daarvoor voorziene gebouwen worden opgeslagen.

Bij elke stap zijn het beheer en de verwerking van kernafval onderworpen aan extreem strikte veiligheidsprocedures die streng worden gecontroleerd. Ons kernafval houdt bijgevolg geen enkel gevaar in, noch voor de bevolking, noch voor het milieu. Onderaan in dit artikel vindt u trouwens meer informatie over dit onderwerp.

Oven met een plasmastraal

De plasmatechnologie van Belgoprocess: een spectaculaire vermindering van de hoeveelheid kernafval

Belgoprocess is verantwoordelijk voor de behandeling van het nucleaire afval in België. Maar dit Belgische bedrijf doet meer dan dat. Het neemt ook het voortouw in de ontwikkeling van innovaties. Zo is er momenteel internationale belangstelling voor zijn plasmatechnologie waarmee het volume kernafval aanzienlijk kan worden verminderd.

Plasmatechnologie

In een plasmaoven wordt het radioactieve afval niet meer op de traditionele manier verbrand, maar wordt het gesmolten met behulp van een plasmastraal van 5000 °C. Tegen deze temperatuur is noch beton, noch staal bestand. Dankzij deze plasmatechnologie kan het volume afval met een zeer hoge factor worden verminderd. Zo kan afval dat volledig brandbaar is, worden gereduceerd van 80 m3 tot 1 m3. Dat is een belangrijke stap voorwaarts voor de verwerking van kernafval en dus ook voor het milieu, want zo wordt koolstofarme kernenergie een nog duurzamere oplossing.

De plasmainstallatie

Deze technologie is een belangrijke stap voorwaarts voor de behandeling van kernafval.

Jan Deckers, Belgoprocess

Een eenvoudige en veilige technologie

Doordat het afval op een hoge temperatuur wordt verbrand, ontstaat een stabiel eindproduct dat makkelijk in vaten kan worden overgebracht. Het reageert niet met de omgeving en kan bijgevolg in alle veiligheid worden opgeslagen.

Een oplossing voor de meeste complexe kernafvalstoffen

Met de plasmatechnologie kan zowel brandbaar als niet-brandbaar kernafval worden verwerkt. Dat betekent dat het niet langer nodig is om de stoffen op voorhand te triëren en daarna afzonderlijk te verwerken. Dat is een gedroomde oplossing voor nucleair afval met een complexe samenstelling.

Neem nu het voorbeeld van afval dat asbest bevat. Asbest is niet brandbaar, dus moet het eerst gescheiden worden van de andere materialen voor het verwerkt kan worden. Dat is een lange en risicovolle onderneming. Doordat zowel brandbaar als niet-brandbaar afval samen verwerkt kunnen worden, is de sorteerfase gewoon overbodig.

Jan Deckers bij de plasmaoven op de nucleaire site van Kozloduy in Bulgarije

Plasmaoven geoptimaliseerd dankzij Belgische expertise

De plasmatechnologie bestaat al een hele poos, maar het is pas onlangs dat Belgoprocess erin geslaagd is het concept te optimaliseren, aldus Jan Deckers, Business Development Manager bij Belgoprocess: 'In samenwerking met het Spaanse studiebureau Iberdrola hebben we in Bulgarije de eerste kantelbare plasmaoven gebouwd. Eerder dit jaar hebben we met succes de eerste tests uitgevoerd. Deze technologie is een belangrijke stap voorwaarts voor de behandeling van kernafval. De hele wereld kijkt trouwens met belangstelling naar onze kantelbare plasmaoven.'

Een plasmaoven voor België?

Momenteel onderzoekt de NIRAS de haalbaarheid van de organisatorische en financiële aspecten van een plasmaoven in België.

Welke toekomst voor de plasmaoven?

De plasmaoven die momenteel wordt ontwikkeld is bedoeld voor de verwerking van voornamelijk laag actief nucleair afval. De technologie zou nog kunnen evolueren zodat ook hoogradioactief afval kan worden behandeld, waardoor de opslag van die stoffen ook kan worden verminderd. Zo'n evolutie zou hand in hand gaan met veel complexere prototypes waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van robotica. Met andere woorden, de volgende uitdaging voor de innovatieve talenten bij Belgoprocess ligt al klaar.

Belgoprocess, een bedrijf dat veiligheid en innovatie nastreeft

Belgoprocess is een dochteronderneming van de NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen). Het nucleaire afval wordt opgeslagen in speciaal daarvoor voorziene gebouwen op de site van Belgoprocess in Dessel.

Het is Belgoprocess dat zich ontfermt over de identificatie en de sortering van het nucleaire afval. Daarnaast zorgt het ervoor dat het afval maximaal wordt gecomprimeerd en gestabiliseerd zodat het veilig kan worden opgeslagen.

Tijdens al die fasen worden de ingenieurs van Belgoprocess aangemoedigd om de bestaande procedures te optimaliseren en nieuwe technieken te ontwikkelen.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer