Academisch seminarie: Hoe kunnen kernenergie en hernieuwbare energie samengaan?
Academisch seminarie: Hoe kunnen kernenergie en hernieuwbare energie samengaan?

Seminarie: Hoe kunnen kernenergie en hernieuwbare energie samengaan in de toekomstige energiemix?

Op 29 november organiseerde het Belgisch Nucleair Forum een academisch seminarie in het Paleis der Academiën in Brussel. Ongeveer 200 geïnteresseerden luisterden er naar vijf sprekers uit de Belgische en internationale academische wereld.

Conclusies

De uitdagingen om de klimaatdoelstellingen te halen zijn groot, zo bleek, ook voor België. Daarom is het nodig om alle koolstofarme technologieën in te zetten. België heeft nood aan een energiebeleid op lange termijn, met grote investeringen in energieproductie. Klimaatgerichte marktmechanismen voor de bepaling van de elektriciteitsprijs moeten bovendien helpen om de klimaatdoelstellingen beter te halen. 

De combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie is al een realiteit vandaag in tal van landen. Maar ook in de toekomst is deze combinatie technologisch haalbaar en wenselijk om een echte CO2-arme elektriciteitsproductie te realiseren. Als het aandeel hernieuwbare energie in de toekomst nog gaat stijgen, zal kernenergie flexibeler moeten kunnen worden ingezet. Ook het elektriciteitsnet zal aangepast moeten worden aan de komst van een grote productie aan gedecentraliseerde hernieuwbare energie. 

Kernenergie blijft dus een essentiële keuze als CO2-arme energiebron (complementair aan hernieuwbare energie), maar er blijven technologische uitdagingen om deze complementariteit te optimaliseren. Of zoals Marco Cometto (OECD) het verwoordde aan het einde van het debat: “Kernenergie en hernieuwbare energie is niet de makkelijkste combinatie, maar het is onze enige keuze en enige duurzame oplossing voor de toekomst van onze planeet in de komende decennia.” 

De sprekers

  1. Introduction speechMarielle Rogie, director, Belgisch Nucleair Forum
  2. Status quaestionis: where are we now?Dieter Helm, Energy Policy Professor, Oxford University
  3. The energy and climate challenge in Europe: rocking times aheadJean-Marc Jancovici, founding president of The Shift Project
  4. System effects & electricity generation costs in low carbon electricity systemsMarco Cometto, Energy Analyst, OECD Nuclear Energy Agency
  5. Sustainability considerations: CO2 emissions with and without nuclear powerJohan Albrecht, Environmental and Energy Policy Professor, Ghent University
  6. Planning and operation of the electric power system to guarantee adequacy and security of supply with a mix of renewable and nuclear energiesJean-Claude Maun, Electrical Energy Professor, Université libre de Bruxelles 

1. Introduction speech, Marielle Rogie, director, Belgisch Nucleair Forum

Marielle Rogie, directrice van het Nucleair Forum, lichtte in haar welkomstwoord het thema van het seminarie toe.

Hoe kunnen we de bevoorradingszekerheid verzekeren en de milieudoelstellingen halen in de veranderende energiemarkt en binnen de context van de energietransitie? En hoe kunnen hernieuwbare en nucleaire energie ook in de toekomst blijven samengaan in de toekomstige energiemix? Op basis van deze vragen willen we vandaag graag een open en constructief seminarie opzetten. We hebben nood aan een factueel debat om onderbouwde strategische keuzes te maken voor onze toekomst, aldus Marielle Rogie.

Dieter Helm, Energy Policy Professor, Oxford University

2. Status quaestionis: where are we now?, Dieter Helm, Oxford University

Dieter Helm, professor energiebeleid aan de Oxford University, schetste de huidige stand van zaken van onze planeet.

“People have a particular technology for energy production in mind to tackle the climate change issue: wind, solar, nuclear, or yet another technology… That is the wrong way to think. The solution does not lie in one technology, or one energy source”. (Dieter Helm) 

Jean-Marc Jancovici, founding president The Shift Project

3. The energy and climate challenge in Europe: rocking times ahead, Jean-Marc Jancovici

Jean-Marc Jancovici is de stichter van The Shift Project. Hij evalueerde de manier waarin we momenteel met de decarbonisatie van de energiemarkt omgaan, en welke uitdagingen ons te wachten staan.

“If you are messing up in energy, you are messing up the rest of the economy”. (Jean-Marc Jancovici)

Marco Cometto, Energy Analyst, OECD Nuclear Energy Agency

4. System effects & electricity generation costs in low carbon electricity systems , Marco Cometto

Marco Cometto, energiespecialist van het OECD Nuclear Energy Agency, bracht de kostprijs in kaart voor de omschakeling naar een koolstofarme energiemix. De uitdagingen zijn groot om de COP21 klimaatdoelstellingen (een maximale opwarming van de aarde van 2 °C) te halen. Een volledige heroriëntatie van de energieproductie is hiervoor nodig tegen 2050.

“Here is the paradox : by introducing variable energy sources in the system, CO2 emissions go up, not down”. (Marco Cometto)

Johan Albrecht, Environmental and Energy Policy Professor, Universiteit Gent

5. Sustainability considerations : CO2 emissions with and without nuclear power, Johan Albrecht

Johan Albrecht, professor energiebeleid aan de Universiteit Gent, toonde aan dat een eventuele kernuitstap in 2025 leidt tot minstens een verdubbeling van de CO2-uitstoot in België. Bovendien zullen we in dat geval tegen 2030 ook 23 % van onze elektriciteit moeten importeren, bijvoorbeeld kernenergie uit Frankrijk.

“We still miss the basic incentives. A carbon price for example”. (Johan Albrecht)

Jean-Claude Maun, Electrical Energy Professor, Université libre de Bruxelles

6. Planning and operation of the electric power system, Jean-Claude Maun, Université libre de Bruxel

Het Belgische elektriciteitsnetwerk staat voor grote uitdagingen om de energietransitie de baas te kunnen, volgens professor Jean-Claude Maun, Université libre de Bruxelles. Een elektriciteitsnet is de noodzakelijke link tussen elektriciteitsopwekking en elektriciteitsconsumptie, en moet dus steeds in evenwicht zijn.

“New nuclear systems with a good flexibility have a clear future in the energy mix”. (Jean-Claude Maun)

Studie PwC

Enkele weken geleden ontwikkelde PwC Enterprise Advisory een studie over hetzelfde onderwerp. Deze studie (“Successen in energietransitie. De rol van kernenergie en hernieuwbare energie in België”) ging na wat de haalbaarheid is van de combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie. Daarnaast onderzocht deze studie ook de impact van de combinatie hernieuwbare energie en kernenergie op drie parameters

  • Bevoorradingszekerheid
  • Kostprijs van elektriciteit
  • Impact op de CO2-uitstoot

De studie onderzocht de karakteristieken van deze koolstofarme energiemix tegen 2030 en 2050.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer