Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

De 3 generaties kernreactoren
De 3 generaties kernreactoren

De 3 generaties kernreactoren

Zo'n vijftig jaar geleden werden de eerste reactoren die elektriciteit konden produceren op basis van kernenergie in gebruik genomen. Sindsdien hebben ze een hele metamorfose ondergaan.

De reactoren van de eerste generatie, die gekoeld worden met water en gemodereerd met grafiet, zijn ontworpen in de jaren 1950-1960. Intussen zijn die sterk verouderd, maar er bestaan wereldwijd enkele exemplaren die nog steeds actief zijn.

De tweede generatie kernreactoren.

In de jaren 1970-1980 werd de tweede generatie gebouwd. Dat zijn de reactoren die we vandaag kennen. De meeste daarvan zijn drukwaterreactoren, zogenaamde PWR-reactoren (PWR staat voor Pressurized Water Reactor). Er wordt nauwlettend op toegezien dat zij op elk moment voldoen aan de steeds strengere veiligheidsnormen. Daarom worden geregeld verbeteringen aangebracht en systemen vervangen. De reactoren van de tweede en derde generatie verschillen niet zoveel van elkaar.

Reactoren van de derde generatie.

De reactoren van de derde generatie - ook wel de evolutionaire generatie genoemd - zijn nog veiliger dan hun voorgangers en gaan aanzienlijk langer mee. Zij zijn voorzien van innovaties die ontwikkeld konden worden dankzij de tientallen jaren ervaring met de 400 kernreactoren over de hele wereld.

Deze reactoren van de derde generatie worden vooral gekenmerkt door passievere koelingssystemen. Dat betekent dat ze gebruikmaken van natuurkrachten en dat ze blijven draaien ook wanneer er geen externe stroomvoorziening is. Wat de veiligheid betreft, beschikken de modernste reactoren over een dubbele wand* (een bunker in een bunker) en een verbeterde structuur onder de reactor om de bevolking en het milieu te beschermen bij een eventueel incident. Tot slot verbruiken deze nieuwe centrales minder brandstof, waardoor er minder herbevoorradingen nodig zijn.

*Noot: In België beschikken de huidige reactoren (van de tweede generatie) al over dubbele wanden (een bunker in een bunker).

De verschillende reactoren die momenteel worden gebouwd, zijn van de derde generatie.

Er wordt al volop onderzoek gedaan naar reactoren van de vierde generatie. Die zullen meer elektriciteit produceren (met minder uranium) en minder afval. Naar verwachting zullen de eerste rond 2030-2040 worden gebouwd.

De vooruitgang staat niet stil!

Rusland heeft een programma opgestart voor de bouw van drijvende kerncentrales. Op dit eigenste moment wordt in de scheepswerf van Sint-Petersburg de laatste hand gelegd aan de Akademik Lomonosov, de eerste centrale die op een schip is geïnstalleerd. Het vaartuig is 144 meter lang en 30 meter breed. De centrale zelf zal niet alleen elektriciteit produceren, maar ook ontziltingsfabrieken van stroom voorzien. Verwacht wordt dat ze eind 2016 te water wordt gelaten.

De energie zal worden gegenereerd door twee KLT-40 scheepsreactoren die elk 70 MW elektriciteit produceren, wat overeenkomt met 300 MW warmte. Het gaat om drukwaterreactoren (PWR) die elk gevoed worden met 30-40% of 90% verrijkt uranium-235.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer