Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Het Belgische energiebeleid
Het Belgische energiebeleid

Het Belgische energiebeleid

De elektriciteitsbevoorrading van België vereist een coherent en duurzaam politiek kader. Daarom stippelen de overheidsinstanties en de regering een energiebeleid uit, wat resulteert in een specifieke energiemix. In België is het aandeel van kernenergie in die mix zeer groot.

Het Belgische parlement heeft in 2003 een wet goedgekeurd die de geleidelijke kernuitstap uittekent. Volgens die wet zouden de kerncentrales na veertig jaar dienst moeten sluiten. In 2013 werd diezelfde wet gewijzigd. De werkingsduur van Tihange 1 werd van veertig naar vijftig jaar verlengd (onder de regering van Di Rupo I). Deze reactor zal met andere woorden openblijven tot in 2025.

In het regeerakkoord van oktober 2014 (onder de regering van Michel I) is een wetsinitiatief opgenomen dat zegt dat de centrales Doel 1 en Doel 2 ten laatste in 2025 dicht moeten. In dit akkoord staat eveneens dat de regering bij de uitwerking van de energievisie en het energiepact, objectief en transparant opnieuw alle opties zal onderzoeken om de bevoorradingszekerheid in België op korte en middellange termijn te garanderen.

De Belgische regering besliste op 18 december 2014 om de operationele levensduur van twee kernreactoren, Doel 1 en Doel 2, te verlengen van veertig naar vijftig jaar. Volgens de kalender van de kernuitstap, zoals beslist in 2003, zou Doel 1 gesloten worden in februari 2015, en Doel 2 in december 2015. Na de wet van juni 2015 om de werkingsduur van de reactoren Doel 1 en 2 met tien jaar te verlengen, werd op 2 juni 2016 de tekst goedgekeurd die de voorwaarden regelt van de verlenging van de reactoren Doel 1 en 2. Een laatste tekst voor deze verlenging, en meer bepaald over de nucleaire taks in functie van de elektriciteitsprijs, zal in de loop van 2016 ter stemming voorgelegd worden.

Het Internationaal Energieagentschap vestigde in zijn jaarrapport van 2016 nogmaals de aandacht op de risico’s als België zou beslissen tegen 2025 alle kerncentrales te sluiten. De energiebevoorrading zouden bij een kernuitstap in 2025 in het gedrang komen. Ook de studies van EnergyVille, ELIA, Itinera Institute en het Federaal Planbureau wijzen in verschillende studies op de negatieve impact van een eventuele kernuitstap in België in 2025.

Het is technisch perfect mogelijk om kernreactoren langer dan veertig jaar operationeel te houden.

De exploitatieduur van de kerncentrales verlengen

Het is technisch perfect mogelijk om kerncentrales langer dan veertig jaar te laten werken. Dat gebeurt nu al voor drie kernreactoren in België (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1) en tal van kerncentrales in de rest van de wereld.

De beslissing om de Belgische kernreactoren al dan niet langer open te houden is vooral een politieke keuze. Uit technisch oogpunt is de verdere uitbating van de reactoren na veertig jaar namelijk perfect te verantwoorden. De exploitant moet dan weliswaar enkele aanpassingen doorvoeren en nieuwe investeringen doen om de absolute veiligheid van de installaties te garanderen. Bovendien moet elke exploitatieverlenging worden goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De voorbeelden zijn legio: heel wat kerncentrales zijn al langer dan veertig jaar in werking, zoals in Nederland, Zwitserland, Zweden, Groot-Brittannië, Rusland enz. In de Verenigde Staten hebben tientallen kerncentrales al een vergunning om zestig of tachtig jaar lang in werking te blijven. In België heeft de regering de wetten gestemd om de reactoren van Doel 1 en 2 en Tihange 1 gedurende 50 jaar te laten werken.

De Belgische expertise.

De Belgische expertise

We staan met ons land wereldwijd bekend om onze nucleaire knowhow en dat is zeker een factor die in overweging wordt genomen bij politieke beslissingen. Niet alleen landen die al over kerncentrales beschikken doen een beroep op ons (Groot-Brittannië, Japan, China, India), we exporteren onze Belgische kennis en expertise ook naar landen die beslist hebben om kerncentrales te bouwen (Verenigde Arabische Emiraten, Polen, Turkije ...).

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer