Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Wat is de rook die uit een koeltoren komt?

Dat is geen rook, maar waterdamp die uit de koeltoren van een kerncentrale ontsnapt.

De kerncentrale van Tihange

In een elektrische centrale wordt elektriciteit geproduceerd door een reeks van energieomzettingen. In een kerncentrale geeft de kernsplijting warmte af, die het water omzet in stoom. Deze stoom zet een turbine in gang die op zijn beurt een alternator doet draaien. Die vormt mechanische energie om tot elektrische energie.

De productie van elektriciteit in kerncentrales gaat niet gepaard met CO2-uitstoot. Dat is wel het geval wanneer fossiele brandstoffen worden verbrand in klassieke elektrische centrales (zoals steenkool- of aardgascentrales).

De kerncentrale van Doel

Het warme water van het primaire circuit geeft de warmte af aan een tweede gesloten circuit, het zogeheten secundaire circuit. Die twee circuits zijn hermetisch van elkaar gescheiden. De warmte-uitwisseling gebeurt in een stoomgenerator, een grote warmtewisselaar. Het water van het primaire circuit stroomt door deze buizen en geeft zijn warmte af aan het water van het secundaire circuit, dat langs de buitenkant van de buizen stroomt. Het water wordt opnieuw opgewarmd en omgezet in stoom, die een turbine in gang zet. Die turbine is verbonden met een alternator die elektriciteit produceert.

Na de overdracht van de thermische energie in de stoomgenerator stuwt een primaire pomp het water van het primaire circuit in een gesloten circuit naar de reactor. De stoom die door de turbines gebruikt wordt, koelt af in een condensor en wordt weer omgezet in water wanneer de afgekoelde stoom in contact komt met de duizenden buizen waar het koelwater van een derde circuit doorheen stroomt. Dat water kan opnieuw in de stoomgenerator terecht komen om daar andermaal te worden opgewarmd en te verdampen. Kerncentrales gebruiken een koeltoren om de temperatuur van het koelwater laag te houden. Dat koelwater kan hergebruikt worden om de stoom in de condensor af te koelen.

In de tekening hieronder zie je hoe de productie van elektriciteit verloopt in een kerncentrale.

De werking van een kerncentrale (Bron: ENGIE Electrabel)

Kortom, wat u uit de koeltoren van een kerncentrale ziet komen, is niets anders dan waterdamp. En die is niet radioactief.

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer