Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Waarom hebben we kernenergie nodig bovenop zonne- en windenergie?

In België produceren hernieuwbare energiebronnen ongeveer 15% van de elektriciteit. Hoewel dit de komende jaren nog zal toenemen, blijven wind- en zonne-energie altijd sterk afhankelijk van het weer.

Momenteel bedraagt het aandeel kernenergie in België tussen 50 en 60 % van de geproduceerde elektriciteit. Kernenergie zorgt voor een lage CO2-uitstoot en het is bovendien een stabiele en betrouwbare bron vergeleken bij de fluctuerende hernieuwbare energie. Het is dankzij dit grote aandeel kernenergie dat we een energiemix hebben met een zeer lage CO2-uitstoot. Ook al is hernieuwbare energie een belangrijk stuk van de puzzel, toch is 15% ruim onvoldoende om snel een antwoord te bieden op de energie- en klimaatuitdagingen waar we voor staan.

Internationale experts roepen op om af te stappen van fossiele brandstoffen (steenkool, olie en gas), die op dit moment nog 70% van de wereldwijde energiemix uitmaken. Ze raden aan om energiebronnen te gebruiken die CO2-arm zijn, zoals kernenergie, wind en zon.

De Belgische energiemix in februari 2018 (Bronnen: ELIA en IPCC)

Internationale experts doen een oproep om alle beschikbare energiebronnen met lage CO₂-uitstoot te gebruiken.

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer