Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Kernenergie stoot weinig CO2 uit. Hoe komt dat?

Als we de volledige levenscyclus van een kerncentrale bekijken (inclusief de winning van de grondstoffen, het transport, de bouw en ontmanteling van de kerncentrale en tot slot de opslag van kernafval), dan is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

In een elektriciteitscentrale wordt energie opgewekt door een reeks van energieomzettingen. Door de verbranding van de brandstof of de kernsplijting (nucleaire energie) komt warmte vrij die water omzet in stoom. Die stoom zet een grote turbine in gang die op zijn beurt een alternator doet draaien. Die alternator zet mechanische energie om in elektrische energie. 

Tijdens de productie van elektriciteit in kerncentrales wordt geen CO2 uitgestoten, in tegenstelling tot klassieke elektrische centrales (zoals steenkool- of gascentrales), waar fossiele brandstof wordt verbrand. 

Als we de hele levenscyclus van een kerncentrale bekijken (inclusief de winning van de grondstoffen, het transport, de bouw en ontmanteling van centrales en de opslag van afval) is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

Het International Panel on Climate Change (Verenigde Naties) berekende de CO2-uitstoot (in gram per kiloWattuur) van verschillende energiebronnen. Hieronder ziet u de vergelijking. Doordat kerncentrales zeer weinig CO2 uitstoten, dragen ze bij in de strijd tegen de klimaatverandering.

  • Windmolenparken: 11 g/kWh
  • Kerncentrales: 12 g/kWh
  • Zonnepanelen: 27 g/kWh
  • Gascentrales: 490 g/kWh
  • Steenkoolcentrales: 820 g/kWh

Meer info: rapport IPCC

Bron: International Panel on Climate Change (IPCC), 2014

De CO2-uitstoot van een kerncentrale is vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer