Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Heeft kernenergie wereldwijd toekomst?

Wereldwijd investeert een groot aantal landen in kernenergie. In 2016 kende kernenergie de grootste groei in capaciteit sinds het jaar 1990. Over de hele wereld zijn er momenteel 447 actieve kernreactoren en 61 in opbouw. Kerncentrales staan in voor 11% van de elektriciteit die wereldwijd wordt geproduceerd en een derde van de koolstofarme elektriciteit.

In 2016 kenden we de sterkste stijging van de nucleaire capaciteit sinds 1990 (10 GW bruto). De voorziene toename van kernenergie situeert zich vooral in Azië. China heeft aangekondigd dat het zijn capaciteit wil verdubbelen tegen 2020 tot 58 GW (netto) en het wil daar mettertijd nog eens 30 GW (netto) bijdoen dankzij de kerncentrales die tegen 2020 in aanbouw moeten zijn. 

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de temperatuur op aarde tegen het jaar 2100 met maximum 2°C mag stijgen. Volgens het International Energy Agency is een stijging van 20 GW nucleaire capaciteit per jaar is nodig om de klimaatdoelstelling van 2°C te halen. Als je weet dat de huidige wereldwijde capaciteit 413 GW bedraagt en dat de centrales die momenteel worden gebouwd nog eens 66 GW zullen opleveren, dan zijn we op goede weg om op korte termijn de klimaatdoelstellingen te halen.

Kernenergie, een van de oplossingen voor een klimaat in nood:

Het is noodzakelijk alle koolstofarme energiebronnen die vandaag beschikbaar zijn, verder te ontwikkelen: kernenergie is er een van. Want, in tegenstelling tot energiecentrales die fossiele brandstoffen verbranden, stoten de kerncentrales bijna geen broeikasgassen uit. Volgens het International Energy Agency (IEA), heeft kernenergie nu al de verspreiding van 56 gigaton CO2 vermeden sinds 1971. En dat is het equivalent van 2 jaar CO2-uitstoot in de wereld op het huidige verbruikstempo. In Europa bespaart kernenergie het equivalent van de CO2-uitstoot van autoverkeer in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië samen.

Kernenergie zal de ontwikkeling van opkomende landen ondersteunen:

Opkomende landen zoals China en Indië hebben elektriciteit die voor meer dan 70% afhangt van kolen. Door economische groei en een stijgende levensstandaard hebben deze landen meer nood aan elektriciteit. Om het milieu te kunnen beschermen, is het heel belangrijk om over te stappen naar koolstofarme elektriciteit.

Om dit te realiseren (economische ontwikkeling en de strijd tegen de klimaatverandering), ontwikkelen deze landen in grote hoeveelheid hernieuwbare en nucleaire energie. China bijvoorbeeld heeft het belangrijkste nucleaire new build-programma ter wereld.

Bron: International Energy Agency

Foto: constructie kerncentrale in Taishan, China. Foto credit W. Strzelecki.

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer