Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Een evenwichtige energiemix, vandaag en morgen. Ook dankzij kernenergie.
Een evenwichtige energiemix, vandaag en morgen. Ook dankzij kernenergie.

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moeten we alle oplossingen inzetten die we op dit moment voorhanden hebben. Net zoals bij hernieuwbare energie, komt er bij kernenergie nauwelijks CO2 vrij. En beide energiebronnen zijn bovendien ook complementair. Als koolstofarme energiebron kan kernenergie een elektriciteitsbevoorrading garanderen, net zoals een stabiele prijs en zorgt er mee voor dat de klimaatdoelstellingen haalbaar zijn. Kortom, kernenergie maakt de energietransitie mogelijk.


Kernenergie staat in voor de helft van onze elektriciteitsbevoorrading, maar ze blijft ook heel wat vragen oproepen. Op deze pagina vind je heel wat antwoorden, verdeeld over 4 thema’s: bevoorrading, de energiemix, de prijs van elektriciteit en het klimaat.

Klimaat

klimaat

Kernenergie stoot weinig CO2 uit. Hoe komt dat?

Als we de volledige levenscyclus van een kerncentrale bekijken dan is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

Ontdek meer

Bevoorradingszekerheid

bevoorrading

Waar komt onze elektriciteit precies vandaan?

De belangrijkste bron van elektriciteit in België is kernenergie (meer dan 50%). Andere bronnen zijn: gas, stookolie, water, windenergie, zonne-energie en biomassa.

Ontdek meer

Energiemix

mix

Gaan kernenergie en hernieuwbare energie op lange termijn samen?

Ja. Kernenergie en hernieuwbare energie vullen elkaar nu al aan. Ze leveren samen koolstofarme energie die betaalbaar en op elk moment beschikbaar is.

Ontdek meer

Energiekost

kost

Waaruit bestaat mijn elektriciteitsfactuur?

Uw factuur bestaat uit 3 grote onderdelen: uw energie, belastingen en de netwerkkosten.

Ontdek meer

Kernenergie stoot weinig CO2 uit. Hoe komt dat?

Als we de volledige levenscyclus van een kerncentrale bekijken dan is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

Ontdek meer

Waarom hebben we kernenergie nodig bovenop zonne- en windenergie?

In België produceren hernieuwbare energiebronnen ongeveer 15% van de elektriciteit. Wind- en zonne-energie blijven sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Ontdek meer

Waarom moet België zelf elektriciteit blijven produceren?

Wanneer een land voor zijn elektriciteitsvoorziening afhankelijk is van andere landen, verliest het de controle over de bevoorrading en de prijs van elektriciteit.

Ontdek meer

Waar komt onze elektriciteit precies vandaan?

De belangrijkste bron van elektriciteit in België is kernenergie (meer dan 50%). Andere bronnen zijn: gas, stookolie, water, windenergie, zonne-energie en biomassa.

Ontdek meer

Gaan kernenergie en hernieuwbare energie op lange termijn samen?

Ja. Kernenergie en hernieuwbare energie vullen elkaar nu al aan. Ze leveren samen koolstofarme energie die betaalbaar en op elk moment beschikbaar is.

Ontdek meer

Kan België zijn klimaatdoelstellingen halen als we uit kernenergie stappen in 2025?

Een kernuitstap in 2025 zou een negatieve impact hebben op onze CO₂-uitstoot. In plaats van te dalen, zou die alleen maar toenemen, waardoor we de klimaatdoelstellingen wellicht niet halen.

Ontdek meer

Zijn onze kerncentrales veilig?

Belgische kerncentrales behoren tot de meest robuuste centrales van Europa. Dat tonen de tests op vraag van de Europese autoriteiten keer op keer aan.

Ontdek meer

Wie controleert onze kerncentrales?

De nucleaire sector is de meest gecontroleerde sector ter wereld. Talrijke nationale en internationale instanties zorgen ervoor dat de uitbater van de kerncentrales de veiligheid van de kerncentrales kan garanderen.

Ontdek meer

Is het gevaarlijk om dicht bij een kerncentrale te wonen?

Nee, want uit een kerncentrale ontsnapt er geen radioactieve straling.

Ontdek meer

Zal ons elektriciteitsverbruik in de toekomst toe- of afnemen?

De vraag naar elektriciteit zal stijgen. Vandaar de noodzaak om te kiezen voor een koolstofarme energiemix en in te zetten op energie-efficiëntie.

Ontdek meer

Welke koolstofarme oplossingen kiezen andere landen?

Verschillende andere landen kiezen voor kernenergie om hun energiemix koolstofarm te maken.

Ontdek meer

Wat blijft over van ons nucleair afval?

Radioactief afval wordt nauwkeurig geïnventariseerd, geclassificeerd en beheerd. Het vormt geen gevaar voor de bevolking of het milieu.

Ontdek meer

Wie betaalt voor het afvalbeheer en de ontmanteling van de kerncentrales?

De exploitanten van de Belgische kernreactoren en nucleaire installaties moeten een jaarlijkse belasting betalen, die de repartitiebijdrage wordt genoemd.

Ontdek meer

Kunnen onze kerncentrales langer dan 40 jaar open blijven?

Ja. Het langer openhouden van de Belgische kerncentrales is in de eerste plaats een politieke beslissing. Vanuit technisch oogpunt is een uitbating van meer dan 40 jaar volledig gerechtvaardigd.

Ontdek meer

Wat is de rook die uit een koeltoren komt?

Dat is geen rook, maar waterdamp die uit de koeltoren van een kerncentrale ontsnapt.

Ontdek meer

Heeft kernenergie wereldwijd toekomst?

Wereldwijd investeert een groot aantal landen in kernenergie. In 2016 kende kernenergie de grootste groei in capaciteit sinds het jaar 1990.

Ontdek meer

Hoe zorgt het behoud van kernenergie voor een lage elektriciteitsfactuur?

Energie-experts gaan ervan uit dat de kostprijs van elektriciteit de volgende jaren mogelijk zal toenemen, zowel in België als in andere landen. Maar met kernenergie zal de factuur lager zijn dan zonder kernenergie.

Ontdek meer

Hoe houdt kernenergie ons land concurrentieel op de internationale markt?

Dankzij een goede energievoorziening (stabiel en tegen een goede kost), blijven onze bedrijven concurrentieel.

Ontdek meer

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer