Elektriciteitsproductie en CO₂-uitstoot in België
Elektriciteitsproductie en CO₂-uitstoot in België

Op deze pagina ontdekt u de huidige energiemix in België en de cijfers van de afgelopen 24 uur, zowel voor de elektriciteitsproductie als voor de gekoppelde CO2-uitstoot. In die mix zien we dat de combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie de basis vormt voor een koolstofarme elektriciteitsproductie. Ontdek ook de gevolgen van de kernuitstap, die gepland is in 2025. Tot slot maken we ook de vergelijking met andere Europese landen.

In België beschikken we over verschillende energiebronnen. Maar die presteren niet allemaal even goed op het gebied van CO2-uitstoot. België heeft als doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) te verminderen, maar moet tegelijkertijd ook voldoen aan de vraag naar elektriciteit. Wanneer we die twee aspecten in rekening nemen, zien we dat de combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie de beste oplossing biedt voor de energiebehoeften van de toekomst. Kernenergie garandeert een constante productie en net als hernieuwbare energie is het een CO2-arme bron.

Ontdek hier de huidige Belgische energiemix en de cijfers van de vorige dag, zowel voor de elektriciteitsproductie als de CO2-uitstoot in ons land.

Lees ook alles van de impact op de CO2-uitstoot in België bij een volledige kernuitstap.

Cijfers per dag

Elektriciteitsproductie en CO₂ in België. Slechts CO₂-uitstoot dankzij productie van kernenergie op

Grafiek 1 toont de elektriciteitsproductie per energiebron. Grafiek 2 geeft de CO2-uitstoot per energiebron in functie van de hoeveelheid geproduceerde elektricititeit. De cijfers worden dagelijks berekend. Zoals u ziet, is de Belgische energiemix grotendeels koolstofarm (dankzij de combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie).

Deze grafieken tonen de elektriciteitsproductie per energiebron en de bijbehorende CO2-uitstoot van gisteren. De CO2-uitstoot per energiebron wordt berekend aan de hand van officiële waarden van het International Panel for Climate Change (onderdeel van de Verenigde Naties). De Belgische energiemix is grotendeels koolstofarm dankzij de combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie; beide energiebronnen stoten weinig CO2 uit.

Grafiek 1
Totaal elektriciteitsproductie in België in functie van de verschillende energiebronnen

LEGENDE

Bron: Elia.be*

Grafiek 2
CO₂-uitstoot per energiebron in functie van de hoeveelheid geproduceerde elektricititeit

LEGENDE

Bron: Elia.be*

Uitleg berekening cijfers productie zonne-energie: de Elia-cijfers, waarop deze berekening gebaseerd is, geven geen aparte vermelding voor zonne-energie. Als consensus hebben we daarom de helft van de categorie ‘anderen’ (waar zonne-energie onder valt in de Elia-berekening, net als biomassa en verbranding van afval) als zonne-energie gerekend. (*) Fossiel: Omvat voornamelijk gas als ook fuels.

Cijfers per maand

CO₂-uitstoot in België vorige maanden

Bij de productie van kernenergie komt nagenoeg geen CO2 vrij. De uitstoot is vergelijkbaar met die van windmolens en zonne-energie (cijfers gebaseerd op de volledige levenscyclus, IPCC). Hernieuwbare energie volstaat nog niet om de volledige vraag naar elektriciteit in ons land op te vangen. Een mix van hernieuwbare energie en kernenergie is bijgevolg een efficiënte oplossing voor een toekomst met een lage CO2-uitstoot. Zoals te zien is op de grafiek, komt bij de productie van hernieuwbare energie en kernenergie weinig CO2 vrij. Als men de cijfers vergelijkt, wordt het verschil in CO2-uitstoot tussen de diverse energiebronnen snel duidelijk.

Bekijk hier de CO2-uitstoot per energiebron in België gedurende de afgelopen maanden. De combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie zorgt maand na maand voor een koolstofarme elektriciteitsproductie in ons land.

CO₂-uitstoot van België in november

LEGENDE

Bron: Elia.be

CO₂-uitstoot van België in december

LEGENDE

Bron: Elia.be

CO₂-uitstoot van België in januari

LEGENDE

Bron: Elia.be

Gelieve deze pagina op een groter scherm te bekijken om de grafiek weer te geven.

Elektriciteitsproductie in België vorige maanden

Hoe wordt elektriciteit in België precies geproduceerd en welke bron is verantwoordelijk voor het grootste aandeel in onze productie?

Onderstaande grafiek toont de elektriciteitsproductie per energiebron per maand. Deze grafiek biedt inzicht in de trends op lange termijn. De productie van hernieuwbare energie zit in stijgende lijn, maar is onvoldoende om alleen te kunnen instaan om België te kunnen bevoorraden met voldoende energie.

Onderstaande grafiek toont de elektriciteitsproductie per energiebron per maand. Deze grafiek biedt inzicht in de trends op lange termijn. De productie van hernieuwbare energie zit in stijgende lijn, maar is nog onvoldoende om alleen te kunnen instaan om België te kunnen bevoorraden met voldoende energie.

Elektriciteitsproductie van België in november

LEGENDE

Bron: Elia.be

Elektriciteitsproductie van België in december

LEGENDE

Bron: Elia.be

Elektriciteitsproductie van België in januari

LEGENDE

Bron: Elia.be

Gelieve deze pagina op een groter scherm te bekijken om de grafiek weer te geven.

Monthly Co2 170529 161330

CO₂-uitstoot per kWh (kilowattuur) geproduceerd door verschillende energiebronnen. Bron: IPCC

Cijfers lange termijn

De kernuitstap: wat zijn de gevolgen voor de CO₂-uitstoot in België?

Wat gebeurt er wanneer in 2025 definitief gestopt wordt met de productie van kernenergie? In plaats van de CO2-uitstoot te verminderen, zal die beslissing net leiden tot een hogere uitstoot. Als ons land hernieuwbare energie blijft combineren met kernenergie, zal onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen.

Als ons land kernenergie bant, zal de totale CO2-uitstoot bijna drie keer zo hoog komen te liggen als wanneer we kernenergie zouden blijven gebruiken (grafiek: 36,8 miljoen ton zonder kernenergie tegenover 15 miljoen ton met kernenergie). De belangrijkste reden? Ook al is het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix enorm toegenomen, toch zal kernenergie vooral vervangen worden door fossiele brandstoffen en ingevoerde elektriciteit.

Met andere woorden: in een scenario waarin wél plaats is voor kernenergie zal de CO2-uitstoot tegen 2050 meer dan halveren. Zonder kernenergie zal de uitstoot bijna verdrievoudigen.

Een studie uitgevoerd door PwC Enterprise Advisory over de Belgische energietransitie tegen 2030 en 2050 toont aan dat enkel een elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energie gecombineerd met kernenergie ervoor kan zorgen dat de elektriciteitsprijzen stabiel blijven, de bevoorradingszekerheid gegarandeerd is en de klimaatdoelstellingen worden behaald.

De geplande kernuitstap in België in 2025 zal zorgen voor een verhoging van de CO2-uitstoot. Door de combinatie van kernenergie met hernieuwbare bronnen is België goed om weg om de klimaatdoelstellingen te behalen. Eén van deze doelstellingen is om tegen 2050 de CO2-uitstoot wereldwijd met 50% te laten dalen. Echter zonder kernenergie in de Belgische energiemix zorgt dit voor een verhoging van de uitstoot van 117%. PwC heeft hierover een studie uitgevoerd die u hier kan terugvinden.

For00042 Widget Graph Nl 02 For00042 Widget Graph Nl 02 1

Gelieve deze pagina op een groter scherm te bekijken om de grafiek weer te geven.

Internationaal

De impact van de kernuitstap in België

Deze grafiek schetst de CO2-uitstoot van verschillende landen van de vorige drie maanden (data wordt om de drie maanden up to date gebracht). De landen met kernenergie in de energiemix zijn ook de landen die het minste CO2 uitstoten. Goed om te weten: ondanks de opmerkelijke verschillen tussen de diverse energiebronnen lijkt België op de goede weg te zijn wat betreft de uitstoot. 

Bekijk hier de CO2-uitstoot van verschillende landen. Kernenergie in de energiemix betekent minder CO2-uitstoot (bvb België, Frankrijk, Zweden). Met onze huidige energiemix is België goed op weg om de klimaatdoelstellingen te behalen.

For00041 Staafdiagram Uitstoot 878X526 Nl 05 For00041 Staafdiagram Uitstoot 500X320 Nl 05 For00041 Staafdiagram Uitstoot 02 505X490 A Nl

Gelieve deze pagina op een groter scherm te bekijken om de grafiek weer te geven.

For00041 Staafdiagram Uitstoot Map 878Px 03 For00041 Staafdiagram Uitstoot Map 500Px 03

Gelieve deze pagina op een groter scherm te bekijken om de grafiek weer te geven.

Deze cijfers zijn een momentopname, en dus geen maandelijkse update.