Weinig CO₂-uitstoot dankzij kernenergie in de energiemix.
Weinig CO₂-uitstoot dankzij kernenergie in de energiemix.

De energiemix in België vandaag

De huidige energiemix van België toont aan dat de combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie de basis vormt voor een koolstofarme elektriciteitsproductie. Op deze pagina krijgt u alle concrete cijfers per dag, maand en jaar. Alsook wat de gevolgen zijn van een kernuitstap, een topic op de politieke agenda.

De challenge voor de toekomst is om zowel te kunnen blijven voorzien in de vraag naar elektriciteit alsook om deze productie zo CO2-arm als mogelijk te realiseren. Kernenergie garandeert een constante productie en net als hernieuwbare energie is het een CO2-arme bron. Tot slot maken we ook de vergelijking met andere Europese landen.  Lees er hier alles over.

Ontdek hier de huidige Belgische energiemix en de cijfers van de vorige dag, zowel voor de elektriciteitsproductie als de CO2-uitstoot in ons land.

Lees ook alles van de impact op de CO2-uitstoot in België bij een volledige kernuitstap.

For00057 Linked In Fb 960X350 Nl 03

Een evenwichtige energiemix, vandaag en morgen. Ook dankzij kernenergie.

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moeten we alle oplossingen inzetten die we op dit moment voorhanden hebben. Net zoals bij hernieuwbare energie, komt er bij kernenergie nauwelijks CO2 vrij. En beide energiebronnen zijn bovendien ook complementair. Als koolstofarme energiebron kan kernenergie een elektriciteitsbevoorrading garanderen, net zoals een stabiele prijs en zorgt er mee voor dat de klimaatdoelstellingen haalbaar zijn. Kortom, kernenergie maakt de energietransitie mogelijk.