Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Campagne 2015: Kernenergie en de strijd tegen klimaatopwarming
Campagne 2015: Kernenergie en de strijd tegen klimaatopwarming

Campagne 2015: Kernenergie en de strijd tegen klimaatopwarming

Alle voorstanders van kernenergie lijken het erover eens: er is een onmiskenbare neiging van de media om over groene en alternatieve energiebronnen te schrijven in de context van de klimaatverandering … maar zelden om kernenergie als een mogelijke oplossing te positioneren.

Kernenergie in de strijd tegen de klimaatverandering ... Hoe zit dat precies?

Vandaar de logische timing van onze campagne 2015: de klimaattop in Parijs (COP21) en de verwachte media-aandacht vormden de ideale context om dit te vaak vergeten aspect zichtbaarheid te geven. We wilden kernenergie tot onderdeel van de discussie over de klimaatopwarming maken, omdat ze dat - wonderlijk genoeg - niet automatisch is ... Kernenergie is nochtans een van de energiebronnen die het minst CO2 uitstoten.

Om dat goed uit te leggen, was het belangrijk om een online dossier op de website te hebben. Die pagina vormde het centrale punt van de campagne.

Kernenergie is een van de energiebronnen die het minst CO2 uitstoten.

Als het geen CO2 is, wat is die rook dan wel?

Omdat COP21 het grootste evenement van zijn soort in jaren was, besloten we ook een groot aantal mediakanalen in te zetten: kranten, televisiespotjes, en natuurlijk heel veel digitale communicatie (YouTube, krantensites, Facebook, banners op diverse websites, inhoudelijke specials in samenwerking met Newsmonkey ...). Daarnaast kwam het Nucleair Forum veelvoudig aan bod in allerlei discussie- en actualiteitenprogramma's op radio en televisie.

Onze CO2-uitstoot verlagen met kernenergie … Echt?
De klimaatdoelstellingen halen zonder kernenergie ... Kan dat?

Onze belangrijkste boodschap: kernenergie mag niet vergeten worden in onze zoektocht naar de energiebronnen van de toekomst, weg van de fossiele brandstoffen. We brachten die boodschap op verschillende manieren: voor de leek legden we uit waarom kernenergie CO2-arm is, en voor mensen met al iets meer voorkennis stelden we prikkelende vragen over de klimaatopwarming en de mediaberichtgeving over COP21.

De campagne werd een groot succes. Voor de campagne legde slechts 30% van de Belgische bevolking de link tussen klimaatverandering en kernenergie, na de campagne was dat 40%. Natuurlijk kwam er ook kritiek op onze standpunten en er verschenen zelfs diverse persiflages van onze campagnematerialen. Dat droeg uiteindelijk ook bij tot het debat. Daar waar we de kans kregen voor wederwoord, weerlegden we de inhoudelijke kritiek op basis van onze wetenschappelijke informatie.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer