Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Matthias Meersschaert
Matthias Meersschaert
Woordvoerder
Belgisch Nucleair Forum

Opinie - Waarom de keuze voor een koolstofarme energiemix relevant is

Op 7 november is in Marrakesh de jaarlijkse klimaatvergadering van de Verenigde Naties van start gegaan (COP 22). De historische milieutop van vorig jaar overtreffen, wordt moeilijk. In Parijs ondertekenden de deelnemende landen namelijk een erg ambitieus en verreikend akkoord, dat vorige vrijdag in werking is getreden, om de temperatuurstijging op aarde tot 2 graden Celsius te beperken en de gevolgen van de klimaatsverandering in te dijken.

Dat de klimaatverandering ernstig genomen wordt, is een goede zaak. Want indien de temperatuur op aarde deze eeuw met méér dan 2 graden toeneemt, is de schade voor het klimaat en de biodiversiteit onomkeerbaar, met alle gevolgen van dien. Om het tij te keren, moet onze elektriciteitsproductie tegen 2050 quasi volledig koolstofarm worden.

In België is dat enkel mogelijk door een combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie, aldus nog een recente studie van PwC Enterprise Advisories. Ook tal van internationaal erkende organisaties bevestigen de belangrijke rol die kernenergie zal blijven spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ter herinnering: kerncentrales stoten even weinig CO2 uit als de huidige windmolens en zonnepanelen. In België is ongeveer driekwart van de koolstofarme elektriciteit afkomstig van kernenergie. Het sluiten van kerncentrales zal de CO2-uitstoot in ons land in belangrijke mate doen toenemen.  

Ter herinnering: kerncentrales stoten even weinig CO2 uit als de huidige windmolens en zonnepanelen.

Hernieuwbare energie is essentieel in de uitbouw van een duurzame energiemix en een groene planeet. Wind- en zonne-energie (ter vervanging van fossiele brandstoffen) nemen ook in België een steeds belangrijker deel van de energieproductie voor hun rekening. Tegen 2050 zou volgens het Federaal Planbureau 67 procent van de elektriciteitsproductie in België afkomstig kunnen zijn van hernieuwbare energiebronnen.

Elk land moet dus bekijken welke energiebronnen het wil en kan inzetten, naast hernieuwbare energie, om zijn milieudoelstellingen te halen en de stroombevoorrading te waarborgen, bij voorkeur aan een betaalbare prijs.

Neem nu het voorbeeld van Duitsland. Door zijn kerncentrales te sluiten, en (noodgedwongen) vervuilende bruinkoolcentrales weer te openen, bereikt Duitsland net het tegenovergestelde van wat het ambieert. En dus blijft de uitstoot van koolstofdioxide er tot de hoogste van Europa behoren, tot tien (!) keer meer dan landen als Zweden en Frankrijk, die een snelle uitbouw van hernieuwbare energiebronnen slim combineren met kernenergie. 

Er is plaats voor zowel kernenergie als hernieuwbare energie in een koolstofarme energiemix.

Een energiebeleid is geen OF-OF, maar een EN-EN verhaal. Er is plaats voor zowel kernenergie als hernieuwbare energie in een koolstofarme energiemix. Het behoud van kernenergie vormt op geen enkele manier een belemmering voor de ontwikkeling en uitbouw van hernieuwbare energie. Meer zelfs, de combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie is de enige optie die we in België hebben om de milieudoelstellingen tegen 2050 te halen.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer