Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Koolstofarm beleid in Zweden
News - Koolstofarm beleid in Zweden

Zweden: verlaging van de belastingen op koolstofarme energiebronnen

Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump zijn dreigementen werkelijkheid laat worden door zijn land terug te trekken uit de akkoorden van Parijs, toont Zweden de sterke wil om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Het Zweedse parlement heeft een drastische verlaging goedgekeurd van de belastingen op de elektriciteitsproductie. Zo wordt de fiscale druk op zowel waterkrachtenergie, als op zonne-energie en kernenergie verlicht.

Met 43% van de elektriciteit afkomstig uit kernenergie en 38% van de elektriciteit komende van de grote waterstuwdammen, is Zweden op vandaag, samen met Frankrijk, één van de Europese landen met de meest koolstofarme elektriciteit. Het land heeft inderdaad ingestemd om de laatste decennia met enorme inspanningen de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen (de uitstoot is met 9% gedaald tussen 1990 en 2006).

Om dit te bereiken heeft de regering (een coalitie van sociaal-democraten en groenen) een nieuwe verlaging van de fiscale druk op waterkrachtenergie, zonne-en kernenergie laten stemmen.

De waterstuwdammen zullen dus hun grondbelasting progressief zien evolueren van 2,8% in 2017 naar 0,5% in 2020. Hetzelfde geldt voor de kerncentrales die de belasting op de reactoren, berekend in functie van het vermogen ervan, progressief zullen zien verdwijnen in de komende 2 jaren. Wat zonne-energie betreft, een sector die wat achterblijft in Zweden (in tegenstelling tot een windsector die floreert, vertegenwoordigt zonne-energie slechts 0,1% van de nationale elektriciteitsproductie), zullen de belastingen, die al onbestaande zijn voor producenten die een capaciteit hebben die lager ligt dan 255 kilowatt, met 98% verlaagd worden tot 500 kronen (51 euro) per megawattuur, voor de anderen.

De Zweedse regering gelooft dat deze belastingverlagingen snelle investeringen mogelijk zullen maken in alle sectoren. Het parlement geeft mee in een communicatie dat de verminderde fiscale inkomsten zullen worden gefinancierd via een verhoogde energiebelasting, in functie van het elektrisch vermogen, voor gezinnen en dienstverlenende bedrijven.

Bron: La Chronique

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer