Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Gemeenschappelijke oproep VBO, Voka, UWE en Beci
Gemeenschappelijke oproep VBO, Voka, UWE en Beci

Werkgeversorganisaties vragen om de Belgische kerncentrales langer open te houden

In een gezamenlijke verklaring vragen de werkgeversorganisaties VBO, Voka, UWE en Beci aan de federale regering om te allen tijde de energiebevoorrading te verzekeren, door twee kernreactoren ook na 2025 open te houden en voldoende extra capaciteit te voorzien. Dat moet gebeuren tegen competitieve prijzen voor burgers & ondernemingen, en binnen een kader dat erop gericht is om onze broeikasgasemissies te verminderen en onze energieafhankelijkheid zo veel mogelijk te beperken.

"De context in ons land en in Europa is dermate gewijzigd dat het nu niet te verantwoorden is om in 2025 een volledige kernuitstap door te voeren"

Werkgeversorganisaties VBO, Voka, UWE en BECI

Gewijzigde omstandigheden vragen om gewijzigde beslissingen

De context in ons land en in Europa is dermate gewijzigd dat het nu niet te verantwoorden is om in 2025 een volledige kernuitstap door te voeren, zo luidt het in een persbericht.

De ondernemersorganisaties stellen vast dat de geopolitieke toestand de laatste maanden serieus onder druk staat, en voor grote onzekerheid zorgt. Het gasbeleid van Rusland heeft een sterke invloed op de beschikbare hoeveelheden gas en op de marktprijzen. Buurlanden hebben ook te kampen met hun energietransitie en productieproblemen, waardoor toekomstige export naar België onzeker wordt. De geplande gascentrales kennen onzekere vergunningstrajecten. Al die elementen leiden tot stijgende energieprijzen en onzekere bevoorrading, en in tweede orde ook tot inflatie, loonaanpassingen en een competitiviteit die onder druk staat. Aldus nog de gemeenschappelijke communicatie door VBO, Voka, UWE en Beci.

Kerncentrales langer openhouden

In die context, en rekening houdend met de toenemende elektrificatie, is het volgens de ondernemersorganisaties noodzakelijk om twee kernreactoren open te houden, naast andere maatregelen om de bevoorradingszekerheid te garanderen (hernieuwbare energie, vraagbeheer, flexibele gascentrales …). Dat moet gebeuren met een minimum aan uitvoeringskosten, en een gegarandeerde rechtszekerheid rond de verlening van vergunningen.

De werkgeversorganisaties verwijzen ook naar het technisch rapport van het FANC, dat aantoonde dat het niet te laat is om de levensduur van de twee jongste kernreactoren alsnog te verlengen, maar dat de tijd dringt. Ze vragen om een krachtdadig politiek optreden om de energiezekerheid voor de komende decennia te garanderen.

Naar een netto nuluitstoot tegen 2050

Het bedrijfsleven engageert zich ten volle voor de energietransitie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Roadmaps moeten het succes garanderen om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om hen daarbij te helpen vragen de werkgeversorganisaties aan de autoriteiten om een evenwichtig energiebeleid te voeren dat een transitiekader creëert dat gunstig is voor investeringen, dat de continuïteit van de energievoorziening en competitieve prijzen waarborgt en tegelijk onze klimaatverbintenissen nakomt.

Kernenergie is een competitieve en klimaatvriendelijke productiebron van elektriciteit, die stroomzekerheid biedt. Kerncentrales zijn niet afhankelijk van wind of zon, en de bevoorrading van uranium is veel minder gevoelig voor geopolitieke factoren als bijvoorbeeld steenkool, olie of gas. Kerncentrales stoten bij de productie van elektriciteit geen CO2 uit. Daarom vormen ze een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. In landen zoals België is kernenergie de belangrijkste vorm van koolstofarme elektriciteit, die onmiddellijk inzetbaar is (in afwachting van toekomstige, nog te ontwikkelen technologieën). Bovendien leveren ze stroom aan een competitieve prijs, wat voor zekerheid zorgt, betaalbare elektriciteit en een sterke concurrentiepositie voor ondernemingen op ons grondgebied.

Meer informatie via Voka, VBO, UWE en BECI.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer