Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - UCS wordt voorstander van kernenergie
News - UCS wordt voorstander van kernenergie

Belangrijke Amerikaanse milieuorganisatie (UCS) wordt voorstander van kernenergie

In een rapport uitgebracht op 7 november 2018, pleit de prestigieuze Union of Concerned Scientists (UCS) vóór een koolstofarm energiebeleid, en vóór een behoud van kernenergie in de Verenigde Staten. Een positie die een keerpunt markeert in de energiewereld.

Het UCS is de eerste grote Amerikaanse milieu-NGO die de sleutelrol van kernenergie in de strijd tegen de klimaatverandering erkent. Het is ook de eerste organisatie die publiekelijk en expliciet oproept tot een pro-nucleair energiebeleid.

Het UCS-rapport erkent in het bijzonder dat kerncentrales grotendeels zijn vervangen door fossiele brandstoffen (kolen- en/of gascentrales) en niet door hernieuwbare energie. Gebruikmakend van het ReEDS-model van het National Renewable Energy Laboratory, vreest UCS dat ook in de komende jaren kernenergie voornamelijk zal vervangen worden door fossiele brandstoffen.

Het standpunt van de vereniging is een duidelijke breuk met vele andere toonaangevende milieugroepen, die blijven stellen dat kerncentrales volledig kunnen worden vervangen door middel van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Dat het UCS de eerste grote milieugroep wordt die de belangrijke rol van kernenergie bij het bestrijden van klimaatverandering erkent, is vooral symbolisch. De organisatie werd eind jaren zestig opgericht door veteranen van de Scientist Movement die in de jaren 40 en 50 mobiliseerden als reactie op de groeiende maatschappelijke bezorgdheid over het gebruik of misbruik van nucleaire technologie voor militair gebruik.

Tegelijkertijd hebben de klimaatdeskundigen van het IPCC de afgelopen weken er ook op gewezen dat dé grote uitdaging van onze eeuw - de strijd tegen de klimaatverandering - niet gewonnen kan worden zonder een beroep te doen op kernenergie, waarvan de rol versterkt moet worden.

De aanzienlijke inspanningen om over te schakelen op hernieuwbare energie in Duitsland, Californië en Denemarken hebben wereldwijd belangrijke opportuniteiten gecreëerd voor wind- en zonne-energie.... Maar geen enkele grote economie is erin geslaagd om haar elektriciteitsnet in belangrijke mate, laat staan volledig, te voeden met verschillende vormen van hernieuwbare energie. Ondanks de enorme investeringen en technologische vooruitgang kan hernieuwbare energie alleen niet voldoen aan de nood aan koolstofarme energie die de wereld nu en de komende decennia nodig zal hebben.

"De verandering in het standpunt van de UCS toont aan dat wat ooit bekritiseerd en verworpen werd, bijna van de ene op de andere dag een conventionele wijsheid kan worden. »

Voor Ted Nordhaus, van de Amerikaanse ecomodernistische vereniging Breakthrough Institute, is de positie van het UCS een sterk en bemoedigend symbool in de evolutie van mentaliteiten: "Na vijf decennia van monolithische weerstand tegen kernenergie door institutionele milieubewegingen, werd de dam uiteindelijk afgebroken. Wat ooit werd bekritiseerd en verworpen, kan bijna van de ene op de andere dag conventionele wijsheid worden. Naar mijn mening is het waarschijnlijk, hoewel niet gegarandeerd, dat andere grote groene groepen het UCS op dit punt zullen volgen. »

De aankondiging van het UCS getuigt van het belang van een pleidooi pro kernenergie, vooral in de Verenigde Staten, en ondersteund door persoonlijkheden als Michael Shellenberger, Jesse Jenkins, Jessica Lovering van het Breakthrough Institute. Bekende klimaatwetenschappers, zoals James Hansen en Kerry Emanuel, aarzelen niet om hun reputatie op het spel te zetten om een waarheid te vertellen die milieubewegingen verstoort. 

Bron: SFEN

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer