Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Reactie Nucleair Forum op open brief Eneco
Reactie Nucleair Forum op open brief Eneco

The answer is in the mix: hernieuwbare energie en kernenergie zijn complementair

Deze week publiceerde energieleverancier Eneco een advertentie in enkele kranten. Daarin beweert ze dat kernenergie inflexibel is, en daardoor hernieuwbare energie verhindert stroom te leveren aan het net. Nog volgens Eneco staat kernenergie de transitie in de weg naar een duurzame energietoekomst met hernieuwbare en flexibele (=fossiele) energiebronnen. Het Nucleair Forum wil hierop stellig reageren.

Voor het Nucleair Forum vergist Eneco zich van vijand: niet de Belgische kerncentrales zijn de reden van de negatieve prijzen op de markt (en het stilzetten van Belgische windmolenparken). Meer algemeen is kernenergie niet deel van het probleem, maar deel van de oplossing voor een CO2-arme toekomst. Bovendien zijn kernenergie en hernieuwbare energie, in tegenstelling tot wat Eneco beweert, complementair en niet tegengesteld. Tenslotte is de marktsituatie van de voorbije weken uitzonderlijk, en mag ze niet als regel gebruikt worden voor het energiebeleid van de toekomst.

Duitse steenkool is de reden voor het stilleggen van de windmolenparken

De huidige negatieve elektriciteitsprijzen, die de oorzaak waren voor het stilleggen van Belgische windmolenparken, worden veroorzaakt door de geïnterconnecteerde ‘energiemarkt’ (Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland). In deze geconnecteerde markt van 400 gigawatt, is het aandeel van België 20 gigawatt en van de Belgische kerncentrales momenteel 4 gigawatt (maximum 6). Niet de nucleaire productiecapaciteit van de 2 Belgische kerncentrales ligt aan de basis van de huidige prijsbewegingen die de markt momenteel ervaart. Wel de zachte temperaturen, de verminderde consumptie door de coronacrisis, de gunstige weersomstandigheden voor wind en zon, én de hoge productie van kolencentrales in Duitsland. De huidige situatie is representatief voor een geconnecteerde realiteit in een sector waar, bij gebrek aan voldoende bevredigende opslagtechnieken, vraag en aanbod constant in evenwicht moeten zijn.

Kernenergie is deel van de oplossing

Tegen 2050 moet de uitstoot van CO2 met 80 procent naar beneden. In België zijn kerncentrales momenteel de belangrijkste bron van koolstofarme elektriciteit (75% van alle CO2-arme elektriciteit). Hernieuwbare energie voorziet momenteel de andere 25%. Daarmee zijn ze een belangrijk deel van de oplossing in de transitie naar een koolstofarme samenleving. Bij een kernuitstap in 2025 zou deze capaciteit voornamelijk vervangen worden door fossiele centrales, die tot 40 keer meer CO2 uitstoten dan kerncentrales. Voor het Nucleair Forum is fossiele energie geen duurzame transitietechnologie naar een CO2-arme toekomst.

Kernenergie en hernieuwbare energie zijn complementair

In zijn nieuwe campagne zegt Eneco onomwonden dat kernenergie en hernieuwbare energie niet samengaan: “windmolens laten draaien of een kerncentrale aanzetten?” Dat is een onjuiste weergave van de realiteit. De keuze voor een duurzame energietoekomst is geen ‘of-of’-verhaal. Het is geen keuze tussen ofwel kernenergie, ofwel hernieuwbare energie. Detegenstelling die Eneco creëert, is om twee redenen fout: de facto zijn kernenergie en hernieuwbare energie op dit moment al complementair in een (grotendeels) koolstofarme elektriciteitsmix, en bovendien zullen in de toekomst, nog meer dan vandaag, nieuwe technologiën een nog optimalere afstemming garanderen tussen de CO2-arme elektriciteitsbronnen in ons land (wind, zon, kernenergie en waterkracht).

Kernenergie en hernieuwbare energie zijn op dit moment de facto al complementair, aangevuld met (een relatief beperkt volume) fossiele energie.

Vandaag de dag levert de combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie in de Belgische elektriciteitsmix (aangevuld met een beperkte hoeveelheid fossiele energie) geen probleem om op elk moment aan de energievraag te voldoen. Met andere woorden, een perfecte afstemming tussen elektriciteitsvraag en -aanbod in een model met hernieuwbare energie vereist geen volledige afbouw van kernenergie en vervanging door fossiel. Een klein aandeel fossiel is voldoende om baseload kernenergie en intermittente wind en zon aan te vullen om te voldoen aan de variaties in vraag.

Optimalisaties van vraag en aanbod

In de toekomst zullen nieuwe technologieën (zoals grootschalige opslag en een nog betere moduleerbaarheid van kernenergie, waaronder SMR’s) er nog beter voor kunnen zorgen dat de intermittente en grillige stroomproductie van hernieuwbare energie (wind en zon) nog beter kan afgestemd worden met (toekomstige moduleerbare) stroomproductie in kerncentrales. Voor het Nucleair Forum vormen hernieuwbare energie en kernenergie de backbone voor een transitie naar een volledig koolstofarme elektriciteitsproductie.

Niet fossiel, maar wel kernenergie is de meest geschikte transitietechnologie naar een elektriciteitsproductie die volledig door hernieuwbare energie wordt ondersteund. In afwachting van een 100 procent hernieuwbaar scenario, en rekening houdend met de urgentie van de klimaatzaak, is kernenergie als belangrijkste bron van CO2-arme elektriciteit deel van de oplossing.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer