Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

MIT studie: "Kernenergie noodzakelijk om klimaatdoelstellingen te behalen."
MIT studie: "Kernenergie noodzakelijk om klimaatdoelstellingen te behalen."

Het MIT Energy Initiative bevestigt de noodzaak van kernenergie in de energiemix van morgen

Het Europees Atoomforum (FORATOM) heeft op 6 september 2018 in Brussel een evenement gehouden over de bevindingen en aanbevelingen van de laatste studie die deze week door het Massachusetts Institute of Technology's Energy Initiative is gepubliceerd. Deze studie suggereert dat zonder de bijdrage die kernenergie levert als koolstofarme energiebron, de totale kosten voor het bereiken van de doelstellingen inzake decarbonisatie aanzienlijk zullen stijgen.

In hun nieuwe studie "The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World" analyseren de auteurs de wereldwijde kernenergiecapaciteit en bespreken maatregelen die kunnen worden genomen om deze capaciteit te verhogen. Zij suggereren dat nieuwe beleidsmodellen en kostenverlagende technologieën kernenergie kunnen helpen een vitale rol te spelen in klimaatoplossingen.

Momenteel draagt de nucleaire technologie al bij tot de strijd tegen de klimaatverandering. Kernenergie is een energiebron die bijna geen CO2 uitstoot. Nucleaire technologie heeft dus een rol te spelen in de energiemix van morgen. De integratie van nieuwe beleids- en bedrijfsmodellen en innovaties in de bouw, die de inzet van kosteneffectieve kerncentrales betaalbaarder zouden kunnen maken, zou kernenergie in staat kunnen stellen aan de groeiende wereldwijde vraag naar energieproductie te voldoen en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de klimaatverandering aan te pakken. 

"Onze analyse toont aan dat het realiseren van het potentieel van kernenergie essentieel is om een diepe koolstofvrije energietoekomst te garanderen", zegt Jacopo Buongiorno, medevoorzitter van de studie, TEPCO professor en Associate Director van het departement Nuclear Science and Engineering van het MIT.  

Het belang van de erkenning van kernenergie voor de voordelen ervan en de invoering van nieuw beleid waardoor alle koolstofarme technologieën op voet van gelijkheid kunnen concurreren zonder de klimaat- en energiedoelstellingen in gevaar te brengen, is bijzonder actueel op EU-niveau, aangezien de Europese Commissie momenteel werkt aan een voorstel voor een strategie voor de vermindering op lange termijn van de broeikasgasemissies in de EU, die het beleid van Europa voor de komende jaren zal bepalen.

"Voordat de EU besluit welk pad gekozen moet worden om haar economie koolstofarm te maken in overeenstemming met het Akkoord van Parijs, moeten de besluitvormers die bij dit proces betrokken zijn, alle beschikbare opties en de potentiële effecten ervan in overweging nemen en vervolgens de meest rationele kiezen", aldus Yves Desbazeille, directeur-generaal van FORATOM. "Kernenergie draagt bij tot alle belangrijke doelstellingen van het energiebeleid van de EU: het koolstofarm maken van de elektriciteitssector, voorzieningszekerheid en concurrerende energieprijzen. Deze MIT-studie bewijst dat de diepe ontkoling van de wereld, met inbegrip van Europa, uiterst moeilijk te bereiken zal zijn zonder het gebruik van kernenergie".

Lees hier meer over de studie.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer