Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Statement Belgisch Nucleair Forum
Statement Belgisch Nucleair Forum

Reactie Belgisch Nucleair Forum op tussentijds akkoord van de regering en ENGIE Electrabel: akkoord is een belangrijke stap voorwaarts, maar volstaat niet

Het Belgisch Nucleair Forum, dat de nucleaire sector in België vertegenwoordigt, is verheugd over het tussentijds akkoord tussen de Belgische regering en ENGIE Electrabel. Met dit akkoord levert België een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering. Het akkoord zal ook de energiebevoorradingszekerheid van ons land versterken, essentieel om het licht te laten branden na 2025. Ook het feit dat er nu een vast bedrag is afgesproken voor het beheer van het kernafval, is een belangrijke stap vooruit in de verdere ontwikkeling van deze complexe werf.

"Dit akkoord is een belangrijke stap voorwaarts, maar volstaat niet."

Serge Dauby, managing director van het Belgisch Nucleair Forum

Wet op de kernuitstap afschaffen

Deze overeenkomst is dus een eerste stap, maar zal op zichzelf niet volstaan. De wet op de kernuitstap (2003) zelf moet ook worden ingetrokken. Het afschaffen van die wet is essentieel om enerzijds nieuwe kernreactoren in ons land te kunnen bouwen, en anderzijds om alle huidige reactoren die kunnen worden verlengd zo lang mogelijk (langer dan de huidige geplande tien jaar) operationeel te houden, vanuit technisch oogpunt en in alle veiligheid.

Elektrificatie essentieel

Het langer openhouden van de bestaande centrales, samen met de bouw van nieuwe reactoren, zullen ons in staat stellen om de elektrificatie te realiseren van die sectoren die momenteel op fossiele brandstoffen werken. Of we het nu hebben over verwarming of het wegverkeer, deze elektrificatie wordt essentieel.

Waterstof voor industrie

De belangrijkste uitdaging zal erin bestaan om onze industriële activiteiten CO2-vrij te maken, en ze geheel of gedeeltelijk te vervangen door waterstof. De productie van waterstof is erg energie-intens (elektrolyse). Kernenergie, zowel de grote reactoren als de kleine modulaire SMR-reactoren, zal één van de enige pistes zijn om voldoende waterstof op een CO2-vrije manier op te wekken.

Klimaat en bevoorradingszekerheid

We moeten er dus alles aan doen om onze klimaatdoelstellingen te halen en de bevoorradingszekerheid te garanderen die onze industrie en onze gezinnen nodig hebben. Daarom moeten we de verschillende energiebronnen, in de eerste plaats hernieuwbare energie en kernenergie, beiden koolstofarm, combineren in plaats van ze tegen elkaar uit te spelen.

Belgische nucleaire knowhow behouden

Met dit akkoord hopen we dat de bestaande Belgische nucleaire knowhow, die een realiteit is met een wereldwijde erkenning, beter zal behouden blijven en verankerd wordt naar de toekomst.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer