Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Reactorstop Doel 1 voor reparatie van klein lek

Op maandag 23 april stelde Engie Electrabel een klein lek vast in het noodcircuit voor koelwater van de reactor Doel 1. Geheel conform de technische specificaties en vergunning heeft de exploitant de installatie stilgelegd om dit verlies in het koelwatercircuit te onderzoeken en de nodige reparaties uit te voeren. Dit lek vormt geen enkel veiligheidsprobleem. De operator was uitgegaan van een snelle reparatie, maar omdat het lek zich op een moeilijk bereikbare locatie bevond, werd besloten deze reparatie op te nemen in de geplande onderhoudsperiode voor Doel 1 en de start van deze revisie te vervroegen van 29 mei naar 27 april 2018. 

Geen risico voor de bevolking

De reactor kan na het uitvoeren van de nodige herstellingswerken en na de onderhoudsperiode voor Doel 1 opnieuw opgestart worden. Na analyse kan het FANC bevestigen dat dit voorval geen gevolgen heeft gehad voor de veiligheid van het personeel of de bevolking, noch voor het milieu. 

Doel 1 werd daarom preventief stilgelegd om de inspectie uit te voeren. Ter plaatse werd een licht waterverlies in een noodcircuit vastgesteld. Dit circuit moet in geval van een incident het hoofdcircuit overnemen. Om de reparatie te kunnen uitvoeren, moest de reactor stilgelegd worden. Engie Electrabel anticipeerde op die manier op de revisie van de reactor, die eind mei van start zou moeten gaan, zoals voorzien in het LTO-plan van Doel 1. 

Er is nooit enig risico voor de bevolking. De installatie werd niet automatisch uitgeschakeld, het was de operator die de installatie uitschakelde nadat abnormale waarden waren gedetecteerd. Deze stop is een bewijs van de veilige werking en controle van de kerncentrales. De controleprocedures zijn van toepassing op enkele honderdduizenden componenten. 

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bevestigde van zijn kant dat het lek "van ondergeschikt belang” is. Het vormt op zich geen “veiligheidsprobleem”. Het FANC verzekerde dat zij na analyse "kan bevestigen dat dit voorval geen gevolgen heeft gehad op de veiligheid van het personeel of de bevolking, noch voor het milieu". 

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer